Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Henrik Skogby

Professor, Forskare

Kontakt

Tel: 08-519 540 43
E-post: henrik.skogby@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • Fil kand., Uppsala universitet, 1982
  • Fil Dr., Uppsala universitet, 1987

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Forskning och handledning av studenter och gästforskare. Ansvarar för lab- och analysutrustning för mineralogi. Administrativa uppgifter som biträdande enhetschef.

Forskningsområden

Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om hur lägre halter av väte kan tas upp i normalt sett ohydrerade mineral, som pyroxener och granater. Forskningen syftar till att klargöra hur sådana mineral kan utgöra en reservoar av ”vattenkomponenter” i jordens inre, och hur man kan använda dem för att bestämma vattenhalter i vulkanisk magma, som har stor inverkan på ett vulkanutbrotts intensitet.

I ett samarbetsprojekt studerar jag även hur väte byggs in i det hydrerade mineralet turmalin och påverkar mineralkemiska ordningseffekter och strukturell stabilitet. Ett ytterligare samarbets-projekt berör spinellgruppens mineral, med fokus på kemisk-strukturell karaktärisering med hjälp av röntgendiffraktionsmetoder och spektroskopiska undersökningar. Ofta framställer vi  spinell-proverna genom mineralsyntes för att kunna styra deras kemi och studera sammansättningsberoende egenskaper.

Forskningsprojekt

Andra professionella roller

  • Nationell representant i International Mineralogical Association (IMA).

Publikationer