Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Skandinaviens roll i Europas kopparnätverk under andra milleniet f. Kr.

Bronsåldersyxor som analyserats på blyisotoper (från Ling et al. 2014).

Bronsåldersyxor som analyserats på blyisotoper (från Ling et al. 2014).

Sammanfattning

Brons består huvudsakligen av koppar med inblandning av en mindre mängd tenn, vanligtvis runt 10 %. Kopparmalmer innehåller vanligtvis även en liten mängd bly vars isotopsammansättning skiljer sig mellan olika malmdistrikt och olika gruvor till följd av malmernas olika ålder, ursprung och sammansättning.

Blyet återfinns även i bronsföremålen och genom att bestämma blyisotopsammansättningen på föremålen och jämföra med data från malmer i Norden och övriga Europa finns det möjlighet att ta reda på var metallen kan ha brutits.

Inom ramen för projektet analyseras ett stort antal föremål, t.ex. vapen, redskap och smycken, samt rester från produktionen, på Pb-isotoper med multikollektor ICP-masspektrometer vid Enheten för geovetenskap. Förutom Pb-isotopanalyserna analyseras föremålen på spårelement (Sn, Ni, As, Ag, Sb m.fl.) för att ytterligare karakterisera metallen. Dessa analyser görs av forskare vid Geoarkeologiskt laboratorium i Uppsala.

Föremålen kommer mestadels från Sverige, Danmark och Norge och är tillverkade under bronsåldern (1700-500 f. Kr.). Tillsammans med arkeologiska forskningsresultat finns det möjlighet att kartlägga handelsvägarna under bronsåldern.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Johan Ling, Arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Lena Grandin, Geoarkeologiskt laboratorium, Uppsala
  • Eva Hjärthner-Holdar, Geoarkeologiskt laboratorium, Uppsala

Utvalda publikationer