Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Krusta-omarbetning längs kontinent-kanter: nybildad och gammal jordskorpa i Eastern Ghats Belt, Indien

Veckad mafisk gång i granulit, Eastern Ghats Belt, Indien.

Veckad mafisk gång i granulit, Eastern Ghats Belt, Indien.

Sammanfattning

Eastern Ghats Belt (EGB) i östra Indien är en granulit- och gnejs-terräng med en komplex geologisk historia vilken inbegriper upp-repade episoder av hög-temperatur-metamorfos och deformation från proterozoisk tid till början av fanerozoikum. I kontinentala rekonstruktioner korreleras detta bälte med Rayner-komplexet i Öst-Antarktis. Båda dessa terränger anses vanligen ha bildats genom en orogen kollision mellan Proto-Indien och Öst-Antarktis i samband med bildandet av superkontinenten Rodinia för ca 1 miljard år sedan. EGB är således en viktig länk för förståelsen av proterozoisk och fanerozoisk Indo-Antarktisk tektonik.

Syftet med detta projekt är: 1) att bättre klarlägga tidpunkten för när olika terränger kolliderade med varandra, och 2) att undersöka sambandet mellan enheter norr och söder om Godavari-riften. Detta kommer att göras med hjälp av laser-ablations-ICP-MS U-Pb-date-ring av zirkon i bergarter från var och en av dessa enheter längs fyra profiler vinkelrätt mot det orogena bältet. Anledning till att zirkon används är att detta mineral är mycket robust och kan bevara primär åldersinformation. Åldersresultaten kommer att bidra till en bättre förståelse för hur Rodinia bildades, liksom för de olika domänernas tektono-metamorfa historia.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Prof. Klaus Mezger, University Bern, Schweiz
  • Prof. Dewashish Upadhyay, Indian Institute of Technology, Kharagpur, Indien