Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Radiometrisk datering av malmbildande processer kopplade till avsättningen av ekonomiskt betydelsefulla Pb-Zn malmer i fjällranden.

Nadok är en malmkropp i Laisvall som är speciellt rik på zinkblände (ZnS). Runda kvartskorn, i olika storlek, är cementerade av zinkblände. Skalstreckets längd är 2mm.

Nadok är en malmkropp i Laisvall som är speciellt rik på zinkblände (ZnS). Runda kvartskorn, i olika storlek, är cementerade av zinkblände (brungult). Skalstreckets längd är 2mm.

Sammanfattning

I fjällranden finns ett antal malmer som kan beskrivas som impregnationsmalmer rika på ZnS (zinkblände) och PbS (blyglans). Malmerna förekommer i sandstenar vars bildning huvudsakligen anses ha skett för ca 600-700 miljoner år sedan. Det är sannolikt att bildningen av olika malmer av denna typ skedde inom ett snävt tidsintervall, men för närvarande finns ingen konsensus om exakt när detta skedde.

Två teorier dominerar litteraturen; en ”tidig” modell som är kopplad till en regional tektonisk händelse, och en ”sen” modell relaterad till huvuddeformation under Kaledonidernas utveckling. I föreliggande studie skall Rb-Sr tekniken användas för att datera zinkblände från i första hand två malmer i studieområdet. Målsättningen med projektet är att nya analysdata, tillsammans med äldre data, skall hjälpa till att mer precist avgöra när malmbildningen skedde.

Projektdeltagare vid muséet