Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny
Stefan Claesson

Stefan Claesson

Professor emeritus i isotopgeologi

Kontakt

Tel:08-519 540 42
E-post: stefan.claesson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

 • Fil. Dr. i Mineralogi och petrologi, Stockholms universitet,1981.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Egen forskning inom berggrundsgeologi och isotopgeologi.

Forskningsområden

Min forskning rör jordskorpans utveckling, studerad främst genom åldersbestämning och andra isotopgeologiska undersökningar av bergarter. Jag har framförallt arbetat med de skandinaviska Kaledoniderna och den prekambriska jordskorpan, ”urberget”, i Sverige med omnejd. På senare år har jag även engagerat mig i projekt i nordvästra Ryssland och i Ukraina där jag särskilt intresserat mig för den tidigaste berggrunden.

Forskningen är baserad på noggrann analys av variationer i isotopsammansättning hos olika grundämnen som förekommer naturligt i mineral och bergarter. Genom åren har jag också intresserat mig för utveckling av förfinade analysmetoder, som möjliggör analys i mikroskala. Främsta externa finansiär har varit Vetenskapsrådet.

Forskningsprojekt

Andra professionella roller

 • Ledamot i Polarforskningssekreteriatets insynsråd sedan 2011, förordnad t.o.m. 2018.
 • Ledamot i styrgruppen för infrastrukturprojektet LifeWatch vid SLU sedan 2011, förordnande förlängt t.o.m. 2017.
 • Ledamot i Nobelfullmäktige 2014-2017.
 • Förste vice preses i Kungliga Vetenskapsakademien 2010-2013.
 • Ordförande i den europeiska museiorganisationen CETAF, Consortium of European Taxonomic Facilities, 2006-2009.
 • Forskningschef vid Naturhistoriska riksmuseet 2000-2005.
 • Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2001.
 • Ordförande för den ideella föreningen Geologins Dag 2002-2006.
 • Ordförande för skadedjursgruppen PRE-MAL, Pest Research and Education - Museums, Archives and Libraries, 2001-2013.
 • Ordförande i Nationalkommittén för geologi 1999-2001.

Utmärkelser

 • Assar Haddings pris i geologi, delat med Martin Whitehouse 2016. Utdelat av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund för initiativet till det nordiska jonmikrosondlaboratoriet NORDSIM vid Naturhistoriska riksmuseet.
 • EUs kulturarvspris Europa Nostra, tilldelat skadedjurs-organisationen PRE-MAL 2004 under min period som ordförande för PRE-MAL.
 • Geologiska Föreningens Wickmanpris 2003 för betydande insatser inom geokemi och isotopgeologi.
 • Årets geolog 2001, utdelat av Geologsektionen vid Naturvetareförbundet 2001.
 • Sigrid Arrhenius stipendium för framstående avhandling i naturvetenskap vid Stockholms universitet 1981.

Publikationer