Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Fynd av död säl

Via vårt rapporteringsformulär kan du rapportera om du hittat en död säl. Hälsoundersökning på funna döda sälar ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram.

Vårt uppdrag

Hälsoundersökning på funna döda sälar ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Undersökningen är en del av underlaget för uppföljning av miljömålen "Hav i balans och Giftfri miljö".

Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. hemsida hittar du mer information om miljöövervakningen.

Stor tack för ditt bidrag!

Tack vare allmänhetens bidrag med att rapportera in funna döda sälar, kan vi övervaka sälarnas tillstånd i Svenska vatten.

Om du hittar en död säl

Via vårt rapporteringsformulär kan du rapportera om du hittat en död säl. Om den anses vara värdefull att samla in för obduktion kan du komma att bli kontaktad av oss eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Länk till annan webbplats. för att få mer information om ditt fynd.

Här hittar du rapporteringsformuläret för fynd av död säl Länk till annan webbplats..

Mer om Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Bifångad säl

Om du fått en säl som bifångst hittar du information under sidan Bifångad säl.

Behandling av personuppgifter

I samband med att rapporter om döda sälar skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive inskickad säl.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan om webbplatsen.

Insända sälar obduceras av personal vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Personuppgifter som namn, telefon och e-postadress delas därför med SVA.

Läs mer om hur SVA hanterar personuppgifter på deras sida - Så hanterar vi personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: