Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Bibliotek

Det zoologiska biblioteket utgörs av tre olika delbibliotek som vardera täcker ämnesområdet vertebratzoologi, evertebratzoologi respektive entomologi. Med ca 30 000 boktitlar, 1700 tidskrifter och en stor särtryckssamling är biblioteket en viktig forskningsresurs.

Kort om biblioteket

Det zoologiska biblioteket är fysiskt uppdelat i tre delar som motsvarar avdelningens tre tidigare enheter och de ämnesområden de täckte: vertebratzoologi (ryggradsdjur), evertebratzoologi (ryggradslösa djur, utom insekter) och entomologi (insekter). Totalt innehåller de tre biblioteken ca 30 000 boktitlar, 170 000 särtryck, 1700 olika tidskrifter samt över 500 kartor av olika slag. Den största delen av samlingen utgörs av litteratur om systematik och taxonomi, bestämningslitteratur och expeditionsrapporter. Titlarna härrör från slutet av 1600-talet till nutid.

Tillträde

Biblioteken är i första hand öppna för zoologiska avdelningens personal, gästforskare och doktorander. När det gäller det entomologiska biblioteket har även Entomologiska Föreningen i Stockholms medlemmar tillträde efter överenskommelse då litteraturen i detta bibliotek till stor del är en gåva från föreningen till museet. Övriga kan i undantagsfall få tillträde till biblioteken efter överenskommelse med någon av nedanstående kontaktpersoner.

Ansvariga

Vertebratzoologiska biblioteket

Andrea Hennyey | Förste assistent

Evertebratzoologiska biblioteket

Lena Gustavsson | Förste intendent

Biträdande enhetschef

Entomologiska biblioteket

Hiie Silberfeldt | Förste assistent

Ansvarig kräftdjurssamlingen och entomologiska biblioteket

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten