Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Örnar

Alla örnar tillhör statens vilt och ska anmälas till Polisen om de hittas döda. Här beskrivs deras utbredning och kännetecken.

Om du hittat ett dött djur som klassas som statens vilt ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14. Polisen lämnar djuret till Naturhistoriska riksmuseet för att undersökas. Läs mer om vår hantering av Statens vilt.

Tack vare forskning på museet har man kunnat kartlägga miljögifternas negativa påverkan och genom insatta åtgärder har havsörnen blivit en allt vanligare syn i Sverige.

På museet övervakar man population och hälsotillståndet hos havsörn. När halterna av miljögifterna DDT och PCB var som störst under 1970- och 1980-talet höll havsörnen helt på att försvinna från Östersjön.

Örnar i Sverige

De örnar som regelbundet förekommer hos oss är mycket stora men tillfälligt förekommer ytterligare några arter där några är knappt större än en vråk eller hök. Alla i Sverige påträffade örnar utom havs- och ormörn har benen, förutom tårna, helt fjäderklädda, vilket bland våra andra dagrovfåglar endast förekommer hos fjällvråken. Samtliga örnar tillhör statens vilt. I Sverige häckar kungsörn och havsörn.

Haliaeetus albicilla

Storlek

Längd 80-98 cm. Vikt 3-7 kg.

Kännetecken

Näbben är mycket grov. Gamla fåglar är enhetligt brunfärgade med övervägande vit stjärt och gul näbb. Hals och huvud är något ljusare.

Ungfågelns huvud och hals är mörkt bruna. Kroppen är spräcklig i mörkbrunt och ljusbrunt samt vitfläckig på bröstet. Stjärten hos ungfågeln är mörk med ljusa inslag och näbben är mörk.

Mellan ungfågel och gammal fågel förekommer flera övergångsdräkter.

Utbredning i Sverige

Häckar längs Östersjökusten och vid större sjöar i Syd- och Mellansverige. Finns även i anslutning till större sjöar i Lappland.

Havsörn, gammal. Illustration: Håkan Delin

Havsörn, gammal. Illustration: Håkan Delin.

Havsörn, ung. Illustration: Håkan Delin

Havsörn, ung. Illustration: Håkan Delin.

Kungsörn

Aquila chrysaetos

Storlek

Längd 80-95 cm. Vikt 3-6,5 kg.

Kännetecken

Kroppen är mörkbrun med gyllenbrun hjässa och nacke. Vingarna är mörkbruna eller svartbruna. Vingarna hos äldre fåglar är oftast fläckade med ljusare gråbrunt och hos de yngre med stora fält av vitt.

Stjärten är hos de äldre brungrå med mörkare fläckar och band. Hos de yngre fåglarna är stjärten vit med ett svart ändband. Näbben är mörk med gul vaxhud vid roten.

Till skillnad från havsörnen når fjäderdräkten ända ner till tårna. Flera övergångsdräkter förekommer mellan ung och gammal fågel.

Utbredning i Sverige

Häckar i mellersta till norra Sverige samt på Gotland. Enstaka par häckar spritt över södra Sverige.

Kungsörn, gammal. Illustration: Håkan Delin

Kungsörn, gammal. Illustration: Håkan Delin.

Kungsörn, ung. Illustration: Håkan Delin

Kungsörn, ung. Illustration: Håkan Delin.