Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Hackspettar

Tre av Sveriges hackspettar tillhör statens vilt och ska anmälas till Polisen om de hittas döda. Här beskrivs deras kännetecken och utbredning.

Om du hittat ett dött djur som klassas som statens vilt ska det anmälas till Polisen, telefon 114 14. Polisen lämnar djuret till Naturhistoriska riksmuseet för att undersökas. Läs mer om vår hantering av Statens vilt.

Flera av de svenska populationerna av hackspettar minskar i takt med att deras livsmiljöer försvinner och därför behöver vi veta mer om dem. Tre arter tillhör statens vilt.

Hackspettars kännetecken

Hackspettarna känns igen på sin mejselformade näbb och de styva, tillspetsade stjärtpennorna, vilka används som stöd mot trädstammen under klättring. Tre av de svenska arterna räknas som statens vilt.

Picus canus

Storlek

Längd ca 30 cm. Vikt 90-150 g.

Kännetecken

Ovansidan är olivgrön med lysande gröngul bakrygg och grått huvud med smalt, svart mustaschstreck. Undersidan är gröngrå och de yttre vingpennorna är brungrå med ljusa tvärband.

Den gamla hanen har en blodröd fläck i pannan. Förväxlas lätt med gröngölingen som istället har en helt röd hjässa och nackband.

Utbredning i Sverige

Häckar från västra och norra Svealand och norrut.

Gråspett. Illustration: Håkan Delin

Gråspett. Illustration: Håkan Delin.

Vitryggig hackspett

Dendrocopos leucotos

Storlek

Längd 25-28 cm. Vikt 80-120 g.

Kännetecken

Nacke och skuldror är svarta. Bakryggen är nästan helt vit. Vingarna är kraftigt bandade i svart och vitt. Kinderna är vita med ett svart band från näbbroten bakåt halsen. Undersidan är vit med svarta längsstreck. Bakåt stjärtroten är undersidan blekröd. Hjässan hos honan är svart medan den hos hanen och ungfåglarna är ljusröd.

Förväxlas lätt med större hackspett som dock bland annat saknar vitt på ryggen.

Utbredning i Sverige

Mycket sällsynt förekommande i mellersta Sverige.

Vitryggig hackspett. Illustration: Håkan Delin

Vitryggig hackspett. Illustration: Håkan Delin.

Mellanspett

Dendrocopos medius

Storlek

Längd 19-22 cm. Vikt 50-85 g.

Kännetecken

Ovansidan är svart med röd hjässa och med ett par stora vita skulderfläckar. Vingarna är vitbandade. Ett svart band löper från kinden och nedåt sidorna, men ej ända från näbbroten. Undersidan är framtill gulvit med svaga mörka längsstreck. Bakåt stjärtroten är undersidan blekröd.

Förväxlas lätt med större hackspett men mellanspettens kindstreck når inte upp hela vägen till det svarta nackbandet.

Utbredning i Sverige

Häckade tidigare i södra Sverige men är nu en väldigt sällsynt gäst.

Mellanspett. Illustration: Håkan Delin

Mellanspett. Illustration: Håkan Delin.