Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Om statens vilt

Stora riksvapnet med Serafimerordens kedja är en symbol för Svenska staten

Ett antal däggdjurs- och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i statens vilt. Då döda djur eller döda fåglar tillhörande statens vilt påträffas i naturen, skall detta rapporteras eller lämnas in till Polisen för transport till Naturhistoriska riksmuseet.

Statens vilt

Statens vilt är ett begrepp som omfattar ett antal utvalda däggdjurs- och fågelarter som inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen.

Bestämmelser om statens vilt finns i jaktlagen,  jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Lagens huvudmening är att dessa arter är i riskzonen för illegal jakt eller har ett särskilt högt naturvärde och därför kräver extraordinära skyddsregler. Döda exemplar av dessa arter ska rapporteras till aktuell myndighet eller lämnas till Polisen för vidarebefordran till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jaktlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1987:259, 25§

Jaktförordning länk till annan webbplatsSFS 1987:905, 33§ och framåt

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster NFS 2019:5 om Statens vilt

Smittsam sjukdom eller brottsutredning

Om du misstänker att djuret har dött av en allvarlig smittsam sjukdom, så kallad epizootisjukdom, eller om det ingår i en brottsutredning ska alltid SVA kontaktas (telefon 018-67 40 00). Björn, varg, lo och järv ska alltid skickas direkt till SVA i Uppsala.

Övriga fåglar och däggdjur

Fåglar och däggdjur som inte ingår i statens vilt är också intressanta, både för Naturhistoriska riksmuseets samlingar och för forskningen. Kontakta oss gärna om du har hittat ett dött djur och vill bidra med material till våra samlingar. Dessa arter vill vi särskilt gärna få in.

Förpacka och skicka döda djur

Du är inte skyldig att själv ta hand om ett djur som tillhör statens vilt, däremot ska du underrätta Polisen på telefon 114 14. Väljer du att själv skicka in djuret till Naturhistoriska riksmuseet ska du följa särskilda förpackningsinstruktioner.

Läs mer om museets roll i hanteringen av statens vilt.

Har du frågor?

Om du har några frågor som rör statens vilt eller andra intressanta arter, kan du eposta till statensvilt@nrm.se, eller kontakta någon av våra konservatorer.

Skicka gärna en bild på eventuellt upphittat djur till oss för artbestämning via mail eller MMS.

Epost: statensvilt@nrm.se

Anna Lotsander

Peter Mortensen

Peter Nilsson

Anna Persson