Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Elias Fries och avbildandet av svenska svampar

Svensken Elias Magnus Fries (1794-1878) är en av mykologins förgrundsgestalter, och hans skrifter spelar fortfarande en stor roll för den vetenskapliga namngivningen av svampar.

Beskrivningarna till de många nya arter som Fries beskrev är vanligen korta men koncisa. De åtföljs dock inte, med få undantag i de tidigaste och sista publikationerna, av några illustrationer.

Detta berodde inte på någon princip utan på att Elias Fries själv inte hade någon artistisk talang, vilket han livligt beklagade. Tvärtom uppskattade han goda bilder, vilket kanske även kan förklaras av att han inte insåg betydelsen av att samla in herbariematerial av svampar.

Under senare delen av sitt liv kompenserade Fries bristen på illustrationer i sina arbeten med att ställa sig i spetsen för ett stort projekt, där olika konstnärer med bistånd av mykologer skulle avmåla svenska svampar.