Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Om svampmålningarna

Totala antalet svampavbildningar i Fries-projektet uppgår till nära 2100. En del av dessa har försvunnit, bland annat förstördes över 200 vid en brand i Centraltryckeriet i Stockholm 1875. På 225 saknas uppgift om konstnär. Av de existerande figurerna förvaras cirka 1420 i Stockholm, cirka 330 i Uppsala och 38 i Kew i London.

Planscherna i Stockholm

I Stockholm är figurerna avbildade på planscher, cirka 49x30 cm. Oftast är endast en art avbildad på varje plansch, men det kan också finnas två eller flera på samma. Antalet planscher blir därför lägre än antalet enskilda svampfigurer. Artistens namn finns i de allra flesta fall med, och ibland står också datum (oftast när utkastet gjordes) och växtlokalen. Många figurer bär påskriften "direxit", som visar att någon av mykologerna, till exempel Lindblad och Fries, haft överinseendet vid tillkomsten. Elias Fries har dessutom efter godkännandet satt dit sin egen signatur med tillägget "direxit" och ofta dessutom "approbavit".

Planscherna i Uppsala

Svampplanscherna som förvaras vid Fytoteket i Uppsala är av varierande storlek och förvaras tillsammans med andra svampbilder från Elias Fries tid. Denne har vanligen själv skrivit på svampens namn, men uppgifter om konstnärer saknas i mycket större utsträckning än vad fallet är på bilderna i Stockholm. En art avbildas per plansch, men det finns ibland en figur även på baksidan. I allmänhet är de utkast som ommålats av någon artist under Fries eller någon annan mykologs kontroll. Den senare versionen skickades sedan till Vetenskapsakademien för att införlivas i Riksmuseets samling och kom att användas som original vid en eventuell tryckning.

Teknik

Svampbilderna utgörs av akvareller. De har i allmänhet behållit sina färger bra utom där vit färg är pålagd. Man använde sig av blyvitt, som sakta mörknar genom att det omvandlas till blysulfid. Kvalitén på bilderna är mycket varierande. Det uttrycks bland annat av Julius Schäffer, expert på kremlor (Russula), som gjorde en noggrann studie av avbildningarna av detta släkte (270 avbildningar, inklusive von Posts originalakvareller). När det gäller till exempel S. J. Lindgrens första utkast har det påpekats att de är mer levande och uttrycksfulla än de ommålade så kallade originalen.