Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Petter Åkerlund och Matts Adolf Lindblad

Petter Åkerunds handstil

Petter Åkerlund var född i Uppland omkring år 1835 och dog i Paris 1871. Efter utbildning vid Konstakademien arbetade han som tecknare, målare och grafiker och illustrerade många vetenskapliga verk, till exempel fåglar i C. J. Sundevalls "Svenska foglarne" (1856-1871). Åkerlund kom i Fries tjänst redan 1853, kanske knappt 20-årig, men han vann redan från början uppskattning för sina målningar. Han förstod att samarbeta med kunniga mykologer, som tillhandahöll svampmaterial, gav honom skisser eller på annat sätt hjälpte honom i hans arbete. Två vanliga konstellationer var Åkerlund och Matts Adolf Lindblad samt Åkerlund och Hampus von Post.

Lindblad (1821-1899) var prästson från Södermanland, och han samlade och ritade tidigt svampar därifrån. Som student i Uppsala kom han snart att bli Elias Fries mest hängivne elev, med ett långt samarbete dem emellan som följd. Lindblad står själv inte på någon plansch som konstnär trots att han var en god sådan, som senare i livet målade svampar till en efter hans död utgiven svampbok. Han har dock en stor andel i Åkerlunds stora produktion, och ett särskilt givande samarbete dem mellan ägde rum vid besök i Femsjö åren 1854 och 1855. Efter Fries anvisningar målade de där svampar i dennes fädernebygd i Småland.