Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Elias Pettersson, en konstnär på gott och ont

Handstilsprov av Elias Pettersson

Elias Pettersson var stockholmare, men för att kunna stå i ständig förbindelse med Elias Fries, som var den som till slut skulle godkänna bilderna, utförde han det mesta av sitt arbete i Uppsala. Under sina goda år var han mycket produktiv och åstadkom redan under första året (1845) planscher av 54 svamparter. Sammanlagt framställde han på egen hand 679 figurer, och han var dessutom på ett eller annat sätt delaktig i 188 andra. Under 1850-talet uppstod dock misshälligheter mellan Pettersson och Elias Fries. Anledningen var att Pettersson inte kunde sköta sin ekonomi, vilket bland annat tog sig uttryck i att han ständigt begärde förskott. Han närde även planer, som dock avslöjades, på att för egen vinning utge svampplanscherna i tryck. Allvarligast var dock att produktionen av svampfigurer alltmer avtog för att helt upphöra under 1850-talets första hälft. Efter några års sjukdom avled Pettersson år 1859.