Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Andra konstnärer

I och med att Petter Åkerlund lämnade svampmålandet 1863 blev det ett uppehåll i projektet i fyra år, beroende på att Elias Fries inte kunde få tag på någon kompetent konstnär. År 1867 blev emellertid en ny artist anställd, nämligen Axel Gillis Hafström, född i Göteborg 1841 och död i Stockholm 1909. Han studerade vid Chalmerska slöjdskolan och Konstakademien, varefter han blev teckningslärare vid läroverket i Uppsala 1867-1868. Det var alltså under denna tid som han kom i kontakt med Elias Fries och svampmålandet. Samarbetet blev dock inte så långvarigt, eftersom Hafström under många år reste ute i Europa och efter återkomsten innehade olika uppdrag vid Konstakademien och i konstföreningar. Helt på egen hand framställde Hafström bara ett par planscher, men han deltog i färdigställandet av 44 andra, vilka i huvudsak var von Posts utkast som han fullbordade.

Sven Johan Lindgren (1810-1849) var den tidigaste av de svampmålare vars alster finns bevarade i Fries samling av planscher. Han började måla svampar och tog brevledes kontakt med Fries redan innan denne hade startat sitt illustrationsprojekt och anställt artister. Genom att Lindgren var lärare vid ett lantbruksinstitut på Kållands ö i Västergötland kunde han besöka bland annat Kinnekulle. På så sätt kom svampar från ytterligare en landsända att bli representerade i Fries planschsamling. Av Lindgrens original finns 17 bevarade i Fytoteket i Uppsala och 38 i Kew i London, troligen skickade dit av Elias Fries, sedan de blivit ommålade av Elias Pettersson eller någon annan konstnär.

Många andra personer bidrog mer eller mindre tillfälligt till svampplanschernas fullbordande. Hit hör Carl Petrus Laestadius (1835-1860), fil dr och lärare, Birger Lignell (1838-1878), teckningslärare, Helena Maria Jolin (1854-1939), konstnär, och Mordecai Cubitt Cooke (1825-1914), brittisk mykolog.