Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

Åk 7-9

FÖR KLASSRUMMET

Foto av ungdomar i högstadieålder med lärare i klassrumsmiljö. De undersöker något i förslutna provrör.

Vårens fortbildningar

Under våren 2023 kan du ta del av forskarföreläsningar med museets forskare samt få tips om lektionsmaterial på samma tema.

Föreläsningarna är kostnadsfri och digital (via Zoom).

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet med skyldighet att alltid tillhandahålla korrekt information. Alla lektionsmaterial är faktakontrollerade enligt den senaste forskningen inom respektive område.

UPPLEV MUSEET FRÅN KLASSRUMMET

Biologi: NATUR OCH MILJÖ

Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer

Miljöbild från utställningen Den mänskliga resan. Till vänster i bild syns Homo ergaster, i bakgrunden skymtar människans släktträd.

FILM: 7 MINUTER OM MÄNNISKANS UTVECKLING

Filmad i utställningen Den mänskliga resan. I arbetsmaterialet finns bland annat en tipspromenad och ett fylogenetiskt träd.

Miljöbild från utställningen Djuret människan. I bildens mitt syns en skalle av en människa.

FILM: 7 MINUTER OM
MÄNNISKOKROPPENS 
EVOLUTION

Filmad i utställningen Djuret männsikan. Här finns också en filmad föreläsning om människans två evolutionsprocesser.

Panoramabild från utställningen fossil och evolution. Till vänster i bild syns ett svart dinosaurieskelett.  

FILM: 7 MINUTER OM JORDENS OCH LIVETS UTVECKLING

Filmad i utställningen Fossil och evolution. Arbetsmaterial med tidslinje.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

SKOGSBRÄNDER I AUSTRALIEN NU OCH I JORDENS HISTORIA

Ämnen: biologi, evolution, hållbar utveckling

Ett maskhål i rymden

QUIZ: MÄNNISKANS EVOLUTION

Quiz med direkt återkoppling.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS URSPRUNG FÖR ÖVER 500 MILJONER ÅR SEDAN

Ämnen: biologi, evolution

I bakgrunden en skalle av neandertalare, framför den två skärmklipp av arbetsmaterial.

MÄNNISKANS EGENSKAPER

Fundera kring våra egenskaper.

Miljöbild från utställningen Den mänskliga resan. I vänster bildkant syns Homo ergaster. Längre in, till höger skymtar människans släktträd.

ONLINEFAKTA: MÄNNISKANS UTVECKLING

Människans och däggdjurens evolution.

Jagande tyrannosaurus rex

ONLINEFAKTA: EVOLUTION

Djur och växter från olika geologiska perioder.

Genetik - Metoder, möjligheter, risker och etiska frågor

Porträtt av en man i vit rock i laboratoriemiljö.

VÄRLDSLEDANDE FORSKNING INOM GAMMALT DNA

Ämnen: biologi, DNA, evolution.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: MAMMUTARNAS ÖDE

Ett escape room om vad som hände världens näst sista mammutpopulation. Baserat på forskningsresultat.

I förgrunden en man. I bakgrunden olika skelett, bland annat delar av ett mammutskelett.

VAD DNA HAR LÄRT OSS OM BLAND ANNAT HUNDENS URSPRUNG

Ämnen: biologi, DNA, evolution

Ekosystem, populationer och resurser

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

HUR KUNSKAP OM SILLGRISSLORS POPULATIONSDYNAMIK KAN BIDRA TILL KLOK FÖRVALTNING AV ÖSTERSJÖN

Ämnen: biologi, ekologi

Gräshoppor som svärmar, i förgrunden en gul gräshoppa med fläckiga vingar.

VARFÖR GRÄSHOPPORNA BÖRJAR SVÄRMA, DENNA GÅNG I AFRIKA

Ämnen: biologi, zoologi

Flock av sjöfåglar ovanför en enorm våg som bryts.

BYGG ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEM

Näringskedja, näringsväv, människans påverkan.

Älgko i närbild.

ONLINEFAKTA: SVENSKA DJUR

Djuren i olika svenska naturtyper.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt, samt hållbar utveckling.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: MADAGASKARS MÅNGFALD

Digitalt escape room om biologisk mångfald och bevarandearbete.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

FOSSILA GINKGOLÖV KAN HJÄLPA OSS FÖRSTÅ FRAMTIDENS KLIMAT

Ämnen: biologi, evolution, hållbar utveckling

En man i orange skyddshjälp och orange regncape står i en gruvgång.

SVAMPAR PÅ JORDEN OCH MARS

Ämnen: biologi, geologi, hållbar utveckling.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN PÅ MADAGASKAR KARTLÄGGS AV MUSEETS FORSKARE

Ämnen: biologi, systematik

Filmruta med en pojke i glaciärlandskap.

FILMER: DET BÄSTA MED JORDEN

Bland annat om glaciärer och norrsken.

Biologi: SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Sambandet mellan undersökningar och utvecklingen av begrepp och modeller.

I bildens mitt en kvinna med ljus skjorta. Till vänster står ett stort mikroskop. 

FILM: SÅ TAS POLLENPROGNOSEN FRAM

Pollenexperten berättar om sitt arbete med att samla in och räkna pollen för att kunna ta fram pollenprognosen.

Kvinnlig forskare tittar i ett mikroskop.

FILMER: FORSKA OM FOSSIL
OCH EVOLUTION

Fyra forskare berättar i korta filmer

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information.

En knubbsäl ligger på en sandstrand. I bakgrunden skymtar havet.

LABORATION: SÄLFORSKAREN

Steg för steg får eleverna utforska några av de svenska sälpopulationerna och formulera egna slutsatser av sina undersökningar.

Tidsåtgång: 40-60 minuter

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

UPPDRAG: MILJÖÖVERVAKNING

Spelifierat lärande om DNA-teknik.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner, beroende på upplägg

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

ROLLSPEL: SPELET OM ÖSTERSJÖN

Spelifierat lärande om naturvärden i Östersjön.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner beroende på upplägg

Ett maskhål i rymden

ESCAPEROOM: SLÄKTGÅTAN

Digilogt escape room om människans utveckling. Homo sapiens och fyra nära släktingar ska placeras på rätt ställe i släktträdet.

Tidsåtgång: cirka 60 minuter

Fysik: FYSIKEN I NATUREN OCH SAMHÄLLET

Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för liv

En rymdsond som närmar sig Mars.

ESCAPE ROOM: EXPEDITION MARS

Heldigitalt om förutsättningarna för att hitta spår av liv på Mars.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

BYGG SJÄLVA: SKALENLIG MODELL AV SOLSYSTEMET

Bygg en modell där både himlakropparnas storlek och avstånden mellan dem är i samma skala. Instruktioner, tabeller med avstånd och inspirationsbilder från Nasa.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

MED ANLEDNING AV BOLIDEN SOM FÖLL ÖVER SVERIGE HÖSTEN 2020

Ämnen: fysik, astronomi, geologi

En meteorit på väg genom atmosfären.

INTERAKTIVT: QUIZ OM METEORITER

Nio frågor med förklaringar till de rätta svaren.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: QUIZ OM MÅNEN

Tio frågor med förklaringar till de rätta svaren.

Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, användningsområden och risker

Schematisk skiss över Nordsim.

FILM: ETT UNIKT FORSKNINGSINSTRUMENT

Se hur man med hjälp av joniserande strålning får svar om stenar från jorden, månen och Mars.

I förgrunden en man, i bakgrunden skymtar en tekniskt avancerad maskin.

FILM: GEOKEMISK ANALYS AV EN MÅNSTEN

Ämnen: Fysik, kemi

Geografi: GEOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN, MÖNSTER OCH PROCESSER

Endogena och exogena processer, hur dessa formar och förändrar landskapet

En man står framför ett öppet skåp med lådor i furu. Mannen håller i en meteorit.

ASTEROIDER OCH NEDSLAGSKRATRAR I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Ämnen: fysik, astronomi, geologi.

Vi finns på facebook

Där kan du anmäla din grupp när vi efterlyser testklasser till material under utveckling. Du får också tips om lektionsmaterial, lärarfortbildning och onlinevisningar.

Välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger.länk till annan webbplats