Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

Åk 7-9

FÖR KLASSRUMMET

Foto av ungdomar i högstadieålder med lärare i klassrumsmiljö. De undersöker något i förslutna provrör.

Material för dina lektioner i biologi, fysik och geografi.

Här finns material om evolution, genetik, ekosystem, människans påverkan på naturen samt jordens endogena processer.

Tips!

Passa på att besöka oss digitalt före den 29 mars.

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet med regeringens uppdrag att tillhandahålla korrekt information. Alla lektionsmaterial är faktakontrollerade enligt den senaste forskningen inom respektive område.

UPPLEV MUSEET FRÅN KLASSRUMMET

Museipedagog i utställningen Fossil och evolution. I bakgrunden dinosaurieskelett.

Digital visning med museipedagog

Du kommer till sidan med bokningsbara skolprogram.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

Filmer: Youtubern besöker museet

I sex olika filmer får ni uppleva museet tillsammans med Youtube-profilen Hampus Nilsson.

Biologi: NATUR OCH MILJÖ

Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer

Miljöbild från utställningen Den mänskliga resan. Till vänster i bild syns Homo ergaster, i bakgrunden skymtar människans släktträd.

7 minuter om människans evolution

Filmad i utställningen Den mänskliga resan. I arbetsmaterialet finns bland annat en tipspromenad och ett fylogenetiskt träd.

Miljöbild från utställningen Djuret människan. I bildens mitt syns en skalle av en människa.

7 minuter om människokroppens evolution

Filmad i utställningen Djuret männsikan. Här finns också en filmad föreläsning om människans två evolutionsprocesser.

Panoramabild från utställningen fossil och evolution. Till vänster i bild syns ett svart dinosaurieskelett.  

7 minuter om jordens och livets utveckling

Filmad i utställningen Fossil och evolution. Arbetsmaterial med tidslinje.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

Experten förklarar: Om skogsbränder i Australien nu och i jordens historia

En forskare berättar och visar bevis för förhistoriska bränder.

Ett maskhål i rymden

Quiz: Människans evolution

Tio flervalsfrågor med förklaringar till de rätta svaren. Digitalt.

I bakgrunden en skalle av neandertalare, framför den två skärmklipp av arbetsmaterial.

Reflektera kring människans egenskaper

Fundera kring våra egenskaper och jämför med förhistoriska människor.

Jagande tyrannosaurus rex

Faktawebb: Jordens och livets utveckling

Djur och växter från olika geologiska perioder.

Miljöbild från utställningen Den mänskliga resan. I vänster bildkant syns Homo ergaster. Längre in, till höger skymtar människans släktträd.

Faktawebb: Människans evolution

Människans och däggdjurens evolution.

Kattdjurens evolution

En övning för att få igång elevernas tankar kring variation i naturen. Övningen fungerar bra som introduktion till evolutionsavsnittet.

Genetik - Metoder, möjligheter, risker och etiska frågor

Porträtt av en man i vit rock i laboratoriemiljö.

Forskning: Världsledande forskning inom gammalt DNA

Utmaningar och framgångar med forskning på mammut-DNA, även forskningsetik.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Escaperoom: Mammutarnas öde

Ett escape room om vad som hände världens näst sista mammutpopulation. Baserat på forskningsresultat.

I förgrunden en man. I bakgrunden olika skelett, bland annat delar av ett mammutskelett.

Forskning: Ny kunskap tack vare gammalt DNA.

Genom analys av gammalt DNA har forskare närmat sig svaret om hundens ursprung och mammutarnas utdöende.

Ekosystem, populationer och resurser

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Forskning: Populationsdynamik hos sillgrisslor i Östersjön

Hur kunskap om sillgrisslornas populationsdynamik kan bidra till klok förvaltning av Östersjön.

Gräshoppor som svärmar, i förgrunden en gul gräshoppa med fläckiga vingar.

Experten förklarar: Varför gräshoppor börjar svärma

För några år sedan drabbades delar av Afrika av enorma gräshoppssvärmar som förstörde odlingar. Här får man veta vad som triggar gräshopporna att börja svärma.

Flock av sjöfåglar ovanför en enorm våg som bryts.

Bygg Östersjöns ekosystem

Näringskedja, näringsväv och människans påverkan på Östersjön. Uppgiften är i tre steg som bygger på varandra med ökande svårighetsgrad.

Älgko i närbild.

Faktawebb: Svenska djur

Fakta om djuren i den svenska naturen.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt, samt hållbar utveckling.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Escaperoom: Madagaskars mångfald

Eleverna ska ta ställning till olika förslag för att skydda den biologiska mångfalden på Madagaskar. Flera av de globala målen berörs. Helt digitalt.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Forskning: Ginkgolöv kan hjälpa oss förstå framtidens klimat

Genom att undersöka och jämföra fossila och nutida ginkgolöv hoppas forskare kunna förutspå framtidens klimat.

En man i orange skyddshjälp och orange regncape står i en gruvgång.

Forskning: Svampar på jorden och Mars

Svampar är en hittills outnyttjad resurs i miljöarbetet. I den här filmen får man följa med djupt ner i en gruva och sedan in i forskarnas labb där svamparnas unika förmågor testas.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Forskning: Kartläggning av Madagaskars biologiska mångfald

I filmen får man följa med till Madagaskar där museets forskare kartlägger den biologiska mångfalden och upptäcker nya arter.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Filmer: Naturskogens biologi

Arbeta med naturskogens biologi och Sebastian Kirppus filmer om skogens mångfald.

Biologi: SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Sambandet mellan undersökningar och utvecklingen av begrepp och modeller.

Forskare förklarar: Miljögiftsforskning

Forskare på Naturhistoriska riksmuseet har uppmärskammat både DDT, PCB och andra miljögifters skadliga påverkan på djurlivet. Forskning som resulterat i förbud mot dessa kemikalier.

I bildens mitt en kvinna med ljus skjorta. Till vänster står ett stort mikroskop. 

Experten förklarar: Så tas pollenrapporten fram

Pollenexperten berättar om sitt arbete med att samla in och räkna pollen för att kunna ta fram pollenprognosen.

Kvinnlig forskare tittar i ett mikroskop.

Filmer om att forska

Tre forskare berättar om sitt arbete med att samla in och undersöka fossil.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information.

En knubbsäl ligger på en sandstrand. I bakgrunden skymtar havet.

Laboration: Sälforskaren

Steg för steg får eleverna utforska några av de svenska sälpopulationerna och formulera egna slutsatser av sina undersökningar. Digitalt med analoga inslag.

Tidsåtgång: 40-60 minuter

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

Rollspel: DNA i miljöns tjänst

Spelifierat lärande om DNA-teknik. Digitalt med inslag av gruppdiskussioner.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner, beroende på upplägg

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Rollspel: Spelet om Östersjön

Spelifierat lärande om naturvärden i Östersjön. Digitalt med inslag av gruppdiskussioner.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner beroende på upplägg

En laptopskärm med en skärmbild från Djurmysteriet. I bakgrunden två av sidorna från elevmaterialet, ett del av livets träd och observationsprotokollet.

Escaperoom: Djurmysteriet

Prover från ett okänt djur har kommit. Använd morfologi och DNA för att lösa Djurmysteriet. Digitalt med analoga inslag.

Tidsåtgång: cirka 20 minuter

Ett maskhål i rymden

Escaperoom: Släktgåtan

Här handlar det om att undersöka männsikans släktskap med andra arter. Homo sapiens och fyra nära släktingar ska placeras på rätt ställe i släktträdet. Digitalt med analoga inslag.

Tidsåtgång: cirka 60 minuter

Fysik: FYSIKEN I NATUREN OCH SAMHÄLLET

Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för liv

En rymdsond som närmar sig Mars.

Escaperoom: Expedition Mars

Med hjälp av information om förutsättningar för liv i universum väljer eleverna en landningsplats på Mars för att söka efter spår av liv.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

Bygg själva: Skalenlig modell av solsystemet

Bygg en modell där både himlakropparnas storlek och avstånden mellan dem är i samma skala. Instruktioner, tabeller med avstånd och inspirationsbilder från Nasa.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Experten förklarar: Stenar från rymden

Med anledning av boliden som föll över Sverige 2020 berättar en geolog om meteoriter och visar föremål ur museets samlingar.

En meteorit på väg genom atmosfären.

Quiz: Meteoriter

Nio frågor med förklaringar till de rätta svaren. Digitalt.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Quiz: Asteroider

Tio frågor med förklaringar till de rätta svaren. Digitalt.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Quiz: Månen

Tio frågor med förklaringar till de rätta svaren. Digitalt.

Stjärnspår på natthimlen. I mitten syns polstjärnan som den enda stjärnan som till synes står still.

Artikel om polstjärnan

Faktatext med information om polstjärnan.

Bild av kon-nebulosa

Länktips om rymden

Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, användningsområden och risker

Schematisk skiss över Nordsim.

Film: Ett unikt forskningsinstrument

Se hur man med hjälp av joniserande strålning får svar om stenar från jorden, månen och Mars.

I förgrunden en man, i bakgrunden skymtar en tekniskt avancerad maskin.

Forskning: Geokemisk analys av en månsten

Hör om forskningen som uppmärksammades 2019 för att ha hittat jordens äldsta granitfragment, i en sten från månen.

Geografi: GEOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN, MÖNSTER OCH PROCESSER

Endogena och exogena processer, hur dessa formar och förändrar landskapet

En man står framför ett öppet skåp med lådor i furu. Mannen håller i en meteorit.

Forskning: Nedslagskratrar i Sverige och världen

Av 200 kända nedslagskratrar i världen finns åtminstone åtta i Sverige. Och forskarna har upptäckt fler!

Faktakort och memory: Solsystemets himlakroppar

Spela er till kunskaper om solsystemet med hjälp av faktakort och tillhörande memoryspel.

Quiz: Vulkaner

Elva frågor om vulkaner och vulkanism. Efter varje fråga visas en förklaring till det rätta svaret. Finns både digitalt och för utskrift.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Kontinentpussel

Använd kontinentpusslet för att prata om hur kontinenternas rörelser påverkar livet på jorden. Hitta världens längsta bergskedja och eldringen.

En superkontinent

Plattektonik

Kort film som visar kontinenternas rörelser de senaste 620 miljoner åren. Arbetsmaterial under utveckling.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Glaciäräventyret

Film och färdiga frågeställningar om glaciärer och vad som händer när glaciärerna smälter.

Vi finns på facebook

Där kan du anmäla din grupp när vi efterlyser testklasser till material under utveckling. Du får också tips om lektionsmaterial, lärarfortbildning och onlinevisningar.

Välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger.länk till annan webbplats