Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

FORSKARE FÖRKLARAR: FÖRFINADE KLIMATMODELLER

En stor vetenskaplig utmaning är att förstå hur den ökande koldioxidhalten i atmosfären kommer att påverka framtidens klimat. I ett projekt för att förfina beräkningsmodellerna
jämförs fossila ginkgolöv med levande.

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten.

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

Det här är tas upp i filmen

  1. Så fungerar växthuseffekten
  2. Koldioxidhalter nu och i jordens historia.
  3. Klyvöppningar och deras samband med koldioxidhalten i luften.
  4. Arten Ginkgo Biloba.
  5. Medborgarforskning.
  6. Forskningsmetod för projektet.

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut ordlistan. Gärna ett exemplar till varje elev, alternativt dela filen till eleverna via er lärplattform.

Välj om fokus i de efterföljande diskussionerna ska vara biologisk mångfald eller om de ska koppla till fler av de Globala målen. Ladda ner och skriv ut diskussionsfrågorna kring det valda temat, eller dela
frågorna via er lärplattform.

Genomförande

Tidsåtgång: filmen tar 9 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Före filmen

Dela ut och gå eventuellt igenom ordlistan.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/23HEO9D7LK

Efter filmen

Låt eleverna diskutera utifrån frågorna. Beroende på gruppen kan redovisningen ske på olika sätt, muntligt eller skriftligt eller som en del i en senare examination.