Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

FORSKARE FÖRKLARAR: SKOGSBRÄNDER I AUSTRALIEN

I filmen förklarar paleontologen och forskaren Chris Mays varför det brinner i Australien och hur bränderna påverkar naturen. Han berättar också vad fossil kan avslöja om bränder i jordens förflutna.

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

Det här tas upp i filmen

  • Varför skogen brinner regelbundet i Australien
  • Hur skogsbränder påverkar naturen
  • Fossil avslöjar förhistoriska skogsbränder
  • Skogsbränder kopplat till massutdöenden på land

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/67HE7LK1C0

Anpassa arbetet med filmen till din klass

Använd de färdiga frågeställningarna till filmen för att låta eleverna fundera vidare kring hur skogsbränder påverkar jorden både nu, i det förflutna och i framtiden.

Frågeställningar för åk 4-6

Frågorna syftar till att eleverna ska tänka tillbaka på filmens innehåll och gärna ställa följdfrågor.

Frågeställningar för åk 7-9 och gymnasiet

Frågorna har som syfte att eleverna ska fundera vidare kring innehållet i filmen och kombinera det med tidigare kunskaper inom biologi.

Frågor

Om det uppstår frågor kring filmen som ni behöver hjälp att besvara kan ni skicka dem till museets jourhavande experter. Kontaktuppgifter finns på den här länken

Jourhavande experter: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden.html