Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

gymnasiet

FÖR KLASSRUMMET

Foto av ungdomar i gymnasieålder och lärare i klassrumsmiljö. De tittar på något i stereoluppar.

Lektionsmaterial om naturvetenskaplig forskning

Naturhistoriska riksmuseet är en forskningsinstitution som varje år bidrar med ny kunskap om naturen. De flesta material här nedanför bygger på eller redovisar denna forskning.

Tips!

Passa på att besöka oss digitalt före den 29 mars.

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet med regeringens uppdrag att tillhandahålla korrekt information. Alla lektionsmaterial är faktakontrollerade enligt den senaste forskningen inom respektive område.

UPPLEV MUSEET FRÅN KLASSRUMMET

Museipedagog i utställningen Fossil och evolution. I bakgrunden dinosaurieskelett.

LIVESTREAMAD ONLINEVISNING MED MUSEIPEDAGOG

Du kommer till sidan med bokningsbara skolprogram.

Miljöbild från utställningen Den mänskliga resan. Till vänster i bild syns Homo ergaster, i bakgrunden skymtar människans släktträd.

FILM: 7 MINUTER OM MÄNNISKANS UTVECKLING

Filmad i utställningen Den mänskliga resan. I arbetsmaterialet finns bland annat en tipspromenad och ett fylogenetiskt träd.

Miljöbild från utställningen Djuret människan. I bildens mitt syns en skalle av en människa.

FILM: 7 MINUTER OM
MÄNNISKOKROPPENS 
EVOLUTION

Filmad i utställningen Djuret männsikan. Här finns också en filmad föreläsning om människans två evolutionsprocesser.

Panoramabild från utställningen fossil och evolution. Till vänster i bild syns ett svart dinosaurieskelett.  

FILM: 7 MINUTER OM JORDENS OCH LIVETS UTVECKLING

Filmad i utställningen Fossil och evolution. Arbetsmaterial med tidslinje.

FORSKARE FÖRKLARAR

DNA OCH GENETIK

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: MAMMUTARNAS ÖDE

Ett escape room om vad som hände världens näst sista mammutpopulation. Baserat på forskningsresultat.

I förgrunden en man. I bakgrunden olika skelett, bland annat delar av ett mammutskelett.

FILM: PÅ JAKT EFTER GAMMALT DNA

En forskare berättar om sitt arbete.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

INTERAKTIVT: DNA I MILJÖNS TJÄNST

Spelifierat lärande om DNA-teknik.

HÅLLBAR UTVECKLING

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

SVAMPAR PÅ JORDEN OCH MARS

Magnus svampar omvandlar både motorolja och gruvavfall till ofarlig biomassa.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

KLIMATFORSKNING MED FOSSIL

Margret analyserar nutida och fossila ginkgolöv för att vi bättre ska förstå framtidens klimat.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

SPELET OM ÖSTERSJÖN

Spelifierat lärande om naturvärden i Östersjön.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Glaciäräventyret

Film och färdiga frågeställningar om glaciärer och vad som händer när glaciärerna smälter.

EVOLUTION

Porträtt av en man i vit rock i laboratoriemiljö.

VÄRLDSLEDANDE FORSKNING INOM GAMMALT DNA

Ämnen: biologi, DNA, evolution.

Ett maskhål i rymden

QUIZ: MÄNNISKANS EVOLUTION

Quiz med direkt återkoppling.

Kvinnlig forskare tittar i ett mikroskop.

FILMER: FORSKA OM FOSSIL
OCH EVOLUTION

Tre forskare berättar i korta filmer

EKOLOGI OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

FÖRELÄSNING: MILJÖGIFTSFORSKNING

Forskare på Naturhistoriska riksmuseet har uppmärskammat både DDT, PCB och andra miljögifters skadliga påverkan på djurlivet. Forskning som resulterat i förbud mot dessa kemikalier.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: MADAGASKARS MÅNGFALD

Digitalt escape room om biologisk mångfald och bevarandearbete.

En knubbsäl ligger på en sandstrand. I bakgrunden skymtar havet.

LABORATION: SÄLFORSKAREN

Steg för steg får eleverna utforska några av de svenska sälpopulationerna och formulera egna slutsatser av sina undersökningar.

Tidsåtgång: 40-60 minuter

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

FILM: EXPEDITION MADAGASKAR 2018

En forskare berättar om sitt arbete.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

FILM: ÖSTERSJÖNS SILLGRISSLOR

En forskare berättar om sitt arbete.

Flock av sjöfåglar ovanför en enorm våg som bryts.

BYGG ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEM

Näringskedja, näringsväv, människans påverkan.

FYSIK OCH KEMI

En man står framför ett öppet skåp med lådor i furu. Mannen håller i en meteorit.

ASTEROIDER OCH NEDSLAGSKRATRAR I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Ämnen: fysik, astronomi, geologi.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: QUIZ OM ASTEROIDNEDSLAG

Tio frågor med förklaringar till de rätta svaren.

Schematisk skiss över Nordsim.

FILM: ETT UNIKT FORSKNINGSINSTRUMENT

Se hur en stor masspektrometer ger svar om stenar från jorden, månen och Mars.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

INTERAKTIVT: QUIZ OM MÅNEN

Tio frågor med förklaringar till de rätta svaren.

I förgrunden en man, i bakgrunden skymtar en tekniskt avancerad maskin.

FILM: ATT ANALYSERA EN MÅNSTEN

En forskare berättar om sitt arbete. Arbetsmaterial med ordlista, diskussionsfrågor och länktips.

En meteorit på väg genom atmosfären.

INTERAKTIVT: QUIZ OM METEORITER

Nio frågor med förklaringar till de rätta svaren.

Stjärnspår på natthimlen. I mitten syns polstjärnan som den enda stjärnan som till synes står still.

ARTIKEL: POLSTJÄRNAN VÄNTAR

Artikel om polstjärnan.

QUIZ: GRUNDÄMNENAS FÖREKOMST I ATMOSFÄREN, JORDSKORPAN OCH JORDENS MANTEL

Frågor med förklaringar till de rätta svaren.

Vi finns på facebook

Där kan du anmäla din grupp när vi efterlyser testklasser till material under utveckling. Du får också tips om lektionsmaterial, lärarfortbildning och onlinevisningar.

Välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger.länk till annan webbplats