Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Systematisk undersökning

Sälforskaren

Det här är en digital laboration där eleverna får använda information från flera källor för att dra slutsatser om två svenska sälpopulationer. Källorna som används är SharkWeb, Sveriges nationella arkiv för marin miljöövervakningsdata och SMHI.

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sälforskaren - lärarhandledning för utskrift.pdf 358.9 kB 2023-08-16 07.13
Sälforskaren - elevmaterial för utskrift.pdf 1.6 MB 2023-03-15 13.34

Det här är Sälforskaren

Sälforskaren är en digilog övning. Det mesta görs digitalt från en och samma länk via Naturhistoriska riksmuseets hemsida. Några delar är analoga och görs på papper. Materialet är helt självinstruerande och innehåller filmer, bilder, korta texter och interaktiva övningar.

Sälforskaren består av fem avsnitt (översikt här nedanför) och alla länkar som behövs är inbakade i materialets digitala stomme. Uppgiften är självinstruerande och görs enskilt eller i par.

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut Sälforskaren - Elevmaterial.pdf, ett ex till varje elev/par.

Genomför Sälforskaren

Tidsåtgång

30-50 minuter

Introducera uppgiften på ett sätt som är lämpligt i gruppen. Den minsta information som behövs står i rutan här nedanför.

Ge eleverna länken till Sälforskaren och låt dem köra igång.

Tips 1

Det går att få alla texter upplästa, så bra om eleverna har hörlurar.

Tips 2

Testa gärna Sälforskaren själv innan du låter eleverna göra den. Då märker du om det är något du behöver förklara innan de sätter igång.

Förslag på intro till eleverna

Att säga

“Sälar är toppredatorer längs den svenska kusten. Genom att övervaka, hålla koll på, toppredatorer får man en bra bild av hur hela ekosystemet mår. Ett sätt att övervaka sälar är att räkna hur många som finns.

Nu ska ni få undersöka några av de svenska sälpopulationerna. Allt ni behöver för att lösa den här uppgiften finns i materialet, antingen utskrivet eller på skärmen.

Var noga med att läsa alla instruktioner som ges.

När ni är klara lämnar ni in alla papper som ni skrivit på, kom ihåg att skriva namn!

Gå in på den här länken och lycka till!”

www.nrm.se/salforskaren

Sälforskaren, översikt

Därför håller forskarna koll på sälar

Varför man övervakar sälar och hur det görs. Fakta om de svenska sälarterna.

Svar till steg 1 på utbredningskartan

Gråsäl - Grey seal; Knubbsäl - Harbour seal; Vikare - Ringed seal

Svenska vatten

Vad de svenska havsområdena kallas. Kartövning.

Svar till steg 2 på utbredningskartan

1. Kattegatt; 2. Skagerrak; 3. Östersjön; 4. Kalmarsund; 5. Bottenviken

Utbredning

Introduktion till databasen SharkWeb. Sökning i databas.

Svar till steg 3 på utbredningskartan

1 - Knubbsäl; 2 - Knubbsäl; 3 - Gråsäl; 4 - Knubbsäl; 5 - Vikare

Knubbsäl

Undersökning av Östersjöpopulationen av knubbsäl. Sökning i databas.

Svar till arbetsblad 1

Tabellen: 0, 3, 11, 14, 24, 34

Diagram: C

Förslag på resonemang: Eftersom antalet observationer har ökat, kan man anta att det har blivit fler knubbsälar i Kalmarsund mellan 1991 och 2016.

Vikare

Undersökning av sambandet mellan isutbredning och observationer av vikare. Sökning i databas och studie av kartor.

Svar till iskartan

2015 - allra högst upp i Bottenviken

2018 - Bottenviken och Bottenhavet

Svar till arbetsblad 2

Hypotes - Förslag: Eftersom vikarna observeras på is borde de ha observerats över ett störreområde 2018, eftersom det var mer is i Bottenviken det året.

Samband - Förslag på resonemang: Vikare observeras då de ligger på isen. Därför sammanfaller platserna för observation av vikar med var det finns is i Bottenviken under ett år. Om det är mycket is observeras vikare över ett stort område och tvärtom.

Framtiden - Förslag på resonemang: Vikarna är beroende av isen, därför kanske populationen minskar om det blir vanligare med lite is framöver.

Lärarröster om materialet.


"En jätterolig uppgift som engagerar eleverna. De fick prova på att vara forskare, vilket de uppskattade. Extra kul att få använda den faktiska databasen, det gjorde att övningen kändes mer 'på riktigt'."

"Jag kunde checka av förmågan att genomföra undersökningar, dra slutsatser av resultat och använda olika typer av källor."

"Sälforskaren kommer bli ett stående inslag för mina elever, antingen i ekologiavsnittet i Biologi 1 eller kursen Djurens biologi. Tack för en bra övning!"

Vill du och din klass vara med och testa liknande material under utveckling?

Välkommen till vår facebookgrupp, där vi tipsar om material, fortbildningar och efterlyser testklasser!

Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger (facebook) >>länk till annan webbplats

Andra har även tittat på det här

Tre ullhåriga mammutar i ett slättlandskap. Bilden är ett fotomontage.

Escaperoom: Mammutarnas öde

Ett escape room om vad som hände världens näst sista mammutpopulation. Baserat på forskningsresultat.

Vindkraftpark till havs.

Rollspel: Spelet om Östersjön

Spelifierat lärande om naturvärden i Östersjön. Digitalt med inslag av gruppdiskussioner.

Kvinnlig forskare i laboratoriemiljö.

Rollspel: DNA i miljöns tjänst

Spelifierat lärande om DNA-teknik. Digitalt med inslag av gruppdiskussioner.