Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

spelet om östersjön

Det här är ett är ett rollspel som har inspirerats av ett regeringsbeslut från 2016 om ett utökat naturskydd i Östersjön söder om Gotland. Eleverna får i uppgift att föreslå för regeringen hur den nya gränsen ska dras. För att lyckas med uppgiften måste de kompromissa.

Lärarhandledning

Här hämtar du dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer här nedanför.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Spelet om Östersjön - Lärarhandledning.pdf 237.3 kB 2023-05-24 13.17
Spelet om Östersjön - alfågelexpert.pdf 279.6 kB 2023-05-24 13.22
Spelet om Östersjön - tumlarexpert.pdf 390.2 kB 2023-05-24 13.22
Spelet om Östersjön - vindkraftsexpert.pdf 331.8 kB 2023-05-24 13.22
Spelet om Östersjön - regeringsbeslutet.pdf 345.5 kB 2023-05-24 13.17

Det här är Spelet om Östersjön

Spelet om Östersjön innehåller faktadelar och två diskussionsmoment, se översikten på nästa sida. Faktadelarna är helt digitala och kan göras varsomhelst, medan diskussionerna är tänkta att göras i klassrummet.

Förbered Spelet om Östersjön

Dela in eleverna i tre grupper, tumlarforskare, fågelexpert och vindkraftsexpert. Varje grupp kommer ha rollen som expert inom sitt område. I det första diskussionsmomentet är det dessa grupper som ska prata ihop sig.

I det andra diskussionsmomentet ska eleverna sitta i tvärgrupper, med minst en expert av vardera alfågel, tumlare och vindkraft i varje grupp.

Ladda ner och skriv ut

  • Spelet om östersjön - alfågelexpert.pdf, ett ex till varje elev som ska vara alfågelexpert.
  • Spelet om östersjön - tumlarexpert.pdf, ett ex till varje elev som ska vara tumlarexpert.
  • Spelet om östersjön - vindkraftsexpert.pdf, ett ex till varje elev som ska vara vindkraftsexpert.
  • Spelet om östersjön - regeringsbeslutet.pdf, ett ex till varje tvärgrupp som gör slutdiskussionen tillsammans.

Genomför Spelet om Östersjön

Tidsåtgång

Cirka 90 minuter

Materialet består av fyra tydligt avgränsade dela och kan enkelt delas upp på flera tillfällen, se översikten på nästa sida för detaljer och förslag på upplägg.

Ge eleverna sina respektive expertområden. Dela ut det utskrivna materialet (karta + ordlista) och ge dem länken till Spelet om Östersjön.

Direktlänk: www.nrm.se/spelet-om-ostersjon

Tips

Klicka igenom hela Spelet om Östersjön innan du kör det med elever. Då märker du om det är något särskilt som du behöver förbereda gruppen på.

Lärarröster om materialet.


"Gediget och välplanerat material med tydlig verklighetsanknytning."

"Den fungerade bra för naturprogramselever i kursen biologi 1."

"Jag använde den på distans, fungerade bra."

"Materialet är jättefint :D"

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

Spelet om Östersjön, översikt

1. I klassrummet/På annan plats, ca 30 minuter

Självinstruerande material, enskilt arbete.

Eleverna gör avsnitten Uppdraget, Bli expert (alfågel, tumlare eller vindkraft) och Två perspektiv. Flödesschemat längre ner på sidan visar spelets delar.

2. I klassrummet, ca 20 minuter

Diskusison, i grupp.

Prata ihop er. Eleverna som har samma expertområde träffas och pratar ihop sig utifrån några frågeställningar. Målet är att hitta delar där de är villiga att kompromissa och delar som är viktiga för deras intressen.

Eleverna får sina instruktioner på skärmen, så minst en per grupp behöver ha sin digitala enhet med sig till diskussionen.

3. I klassrummet/På annan plats, ca 20 minuter

Självinstruerande material, enskilt arbete.

Politiska beslut gör skillnad. Toximetern är en visualisering av forskningsdata från Naturhistoriska riksmuseet. Den visar hur förekomsten av PCB och DDT i gråsäl, havsörn och utter har förändrats över tid. Den visar också politiska beslut som reglerar användandet av PCB och DDT har fattats under samma tidsperiod.

Eleverna ska utforska Toximetern och svara på en fråga för att komma vidare.

4. I klassrummet, ca 20 minuter

Diskussion, i grupp.

Det stora mötet. Tvärgruppsdiskussion där representanter från alla tre expertgrupper träffas och synkar sina respektive intressen för att slutligen lämna in ett gemensamt förslag till regeringen (läraren).

Eleverna får sina instruktioner på skärmen, så minst en per grupp behöver ha sin digitala enhet med sig till diskussionen.

Regeringsbeslutet. När alla grupper har lämnat in sina förslag delar du ut regeringsbeslutet.

Det finns ingen officiell motivering till regeringsbeslutet. Gå gärna vidre och diskutera varför ni tror att det blev som det blev.

Vill du och din klass vara med och testa liknande material under utveckling?
Välkommen till vår facebookgrupp, där vi tipsar om material, fortbildningar och efterlyser testklasser!
Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger (facebook) >>länk till annan webbplats

ANDRA HAR ÄVEN TITTAT PÅ DET HÄR

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

Rollspel: DNA i miljöns tjänst

Spelifierat lärande om DNA-teknik. Digitalt med inslag av gruppdiskussioner.

Tidsåtgång: 1-2 lektioner, beroende på upplägg

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Bygg Östersjöns ekosystem

Näringskedja, näringsväv och människans påverkan på Östersjön. Uppgiften är i tre steg som bygger på varandra med ökande svårighetsgrad.

kollage med fjärilar. Illustration: Annica Roos

Forskning: Populationsdynamik hos sillgrisslor i Östersjön

Hur kunskap om sillgrisslornas populationsdynamik kan bidra till klok förvaltning av Östersjön.