Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Forskning förklarad: Utrustning för isotopanalys

I källaren på Naturhistoriska riksmuseet står NORDSIM, en avancerad och mycket stor jonmikrosond, en slags masspektrometer. Den här filmen ger en översikt över hur den fungerar och vilken ny kunskap som har kommit från de analyser som gjorts där.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/87IEG3KKH3

Kopiera och klistra in i webbläsarens adressfält eller på er digitala plattform.

Tidsåtgång

Filmen är 5 minuter.

Det här tas upp i filmen

  • Vad som analyseras i masspektrometern.
  • Hur masspektrometern fungerar.
  • Åldersbestämning av mineral med hjälp av radioaktiva isotoper.
  • Analys av jordskorpans sammansättning och funktion under olika perioder av jordens historia.
  • Analyser av meteoriter och prover från månen och Mars ger ledtrådar om solsystemets tidiga utveckling.
  • Fyndet av jordens äldsta sten i en sten från månen.

Funktioner i videospelaren

Aktivera (eller avaktivera) textningen genom att klicka på T-ikonen i videospelarens nedre högra hörn.

Tips! Anpassa uppspelningshastigheten i videospelaren om du tycker att det går för fort eller långsamt. Tryck på kugghjulet i nedre högra bildhörnet och välj hastighet.

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!