Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

7 MINUTER OM MÄNNISKANS EVOLUTION

Filmen visar egenskaper hos några förmänniskor och oss, Homo sapiens. Ett återkommande resonemang är vad man vet och vad som är tolkningar i rekonstruktioner av förmänniskor. Följ upp filmen med färdigt arbetsmaterial (4-6, 7-9 och gymnasiet).

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 min Människans evolution - Fyndkartor åk 7-9 för utskrift.pdf 842.3 kB 2023-06-15 19.27
7 min Människans evolution - Elevuppgifter för utskrift.pdf 996.5 kB 2023-07-23 14.12
7 min människans evolution - 4 tipskuponger för utskrift.pdf 13.3 kB 2023-06-15 19.27
7 min Människans evolution - Världskarta för 7-9 för utskrift.pdf 253.5 kB 2023-06-15 19.27
7 min Människans evolution - Tipspromenad åk 4-6 för utskrift.pdf 6.8 MB 2023-06-15 19.27
7 min Människans evolution - Tipspromenad åk 4-6 FACIT för utskrift.pdf 188.3 kB 2023-06-15 19.27
7 min Människans evolution - Lärarhandledning.pdf 247.5 kB 2023-06-15 19.27
Människans släktträd.pdf 1.2 MB 2023-06-15 19.28

Upplev utställningen digitalt i realtid under ledning av en museipedagog som visar och berättar och ni kan ställa era frågor.

Boka onlinevisning med en museipedagog.

Det här tas upp i filmen

  1. Två förhistoriska människoarter och vi, Homo sapiens.
  2. Skillnader och likheter mellan olika arter.
  3. Vad som är fakta och vad som är tolkningar i hur de förhistoriska människorna såg ut.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/32GEX144WV

Kopiera länken och klistra in i webbläsarens adressfält eller på er digitala lärplattform.

Anpassa efterarbetet till din grupp

Årskurs 4-6

Låt eleverna göra tipspromenaden för att repetera filmens innehåll. Skriv ut 7 min Människans evolution - Tipspromenad för utskrift och 4 tipskuponger. Skriv eventuellt ut facit, en utskrift ger två exemplar av facit.

Årskurs 7-9 och gymnasiet

Tipspromenaden kan fungera även för 7-9 och gymnasiet. Titta på frågorna och gör en bedöming om de är lämpliga för din grupp. Skriv i så fall ut 7 min Människans evolution - Tipspromenad för utskrift och 4 tipskuponger. Skriv eventuellt ut facit, en utskrift ger två exemplar av facit.

Det finns en digital quiz om människans evolution. Efter varje fråga visas en förklaring till det rätta svaret och resultatet visas när sista frågan är besvarad. Quizet har 10 frågor.
Länk: www.nrm.se/manniskans-evolution-quiz

Låt eleverna använda kartor med markerade fyndplatser i kombination med fakta om de olika människoarterna för att skapa en bild av var och när olika människoarter har existerat och hur de är besläktade med varandra. Skriv i så fall ut 7 min Människans evolution - Elevuppgifter 7-9, Fyndkartor (skriv ut dubbelsidigt) och Världskarta (kan skrivas ut i A4 eller A3). Övningen kan göras enskilt eller i små grupper om 2-3 elever, varje person/grupp behöver ett ex av respektive dokument.
Museets faktawebb om människans evolution: www.nrm.se/dmr-online

Kommentarer till två av elevuppgifterna

Förklara varför det bara har funnits människor i Nord- och Sydamerika i drygt 13 000 år.
Individer av Homo sapiens spred sig från Afrika åt norr (Europa) och öster (Asien) för runt 40 000 år sedan. Då täcktes stora delar av Arktis av inlandsis. När smälte var marken mellan Sibirien och Alaska varken täckt av is eller hav under några tusen år. Då vandrade både människor och vissa djur över till Nordamerika och spred sig över de amerikanska kontinenterna.

Australopithecus har fått två grenar i det här trädet. Finns det något annat sätt att konstruera trädet? Gör en skiss och motivera din konstruktion.
Till den här uppgiften finns inget rätt eller fel svar, utmaningen är att hitta en alternativ visualisering. Det är en svår uppgift, så alla förslag med en rimlig motivering är bra!

ANDRA HAR ÄVEN TITTAT PÅ DET HÄR