Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

FORSKARE FÖRKLARAR: PCR OCH GAMMALT DNA

I filmen berättar forskaren Erik Ersmark vid Naturhistoriska riksmuseet om hur modern DNA-teknik hjälper oss att förstå bland annat mammutarnas öde och tamhundens utveckling.

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

Det här tas upp i filmen

 • Vad är gammalt DNA?
 • Världrekord i gammalt DNA.
 • Var man hittar gammalt DNA.
 • Hur DNA utvinns ur fynden.
 • Hur man använder forskningen kring gammalt DNA.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/14HEV9T7TB

Anpassa arbetet med filmen till din klass

Ordlista

I ordlistan förklaras begrepp som används i filmen. Finns att ladda ner för utskrift.

Diskutera filmens innehåll

Låt eleverna prata om filmen utifrån de färdiga diskussionsfrågorna. Finns att ladda ner för utskrift. Sista frågan är en uppmaning att formulera egna frågor kring det filmen tar upp. Ta del av andra elevers frågor och forskarens svar på länken här nedanför, välj PCR och gammalt DNA i menyn.

Länkar

Forskaren har tagit fram en lista med intressanta länkar för den som vill fördjupa sig inom området. Kopiera länkarna från webbsidan och lägg dem på er lärplattform.

Frågor

Om det uppstår frågor kring filmen som ni behöver hjälp att besvara kan ni skicka dem till museets jourhavande experter. Kontaktuppgifter finns på den här länken

Jourhavande experter

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden.html

Länkar med beskrivning att kopiera och lägga på lärplattformen

 1. Den här filmen inleds med att Erik förklarar hur PCR-metoden fungerar. Från 2:42 handlar filmen om ett specifikt exempel som inte har med aDNA att göra. Filmen är på svenska.
  https://www.youtube.com/watch?v=RKs-qi2dos4
 2. På Centrum för paleogenetik bedrivs världsledande forskning med gammalt DNA. Centret är ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms Universitet.
  https://palaeogenetics.com
 3. I den här filmen får du veta mer om gammalt DNA. Du får exempel på vilken information det kan ge och vilka utmaningar som forskarna ställs inför när de jobbar med gammalt DNA. Filmen är på engelska.
  http://kikim.com/project/moore-foundation-ancient-dna/
 4. The incredible science of ancient DNA. Populärvetenskaplig artikel på engelska.
  https://www.earthtouchnews.com/natural-world/how-it-works/theincrediblescience-of-ancient-dna/
 5. DNA from ancient skeletons is changing what we know about our ancestors. Populärvetenskaplig artikel på engelska.
  https://tonic.vice.com/en_us/article/bjp8qv/dna-from-ancient-skeletons-ischangingwhat-we-know-about-our-ancestors
 6. Ancient DNA: the first three decades. Vetenskaplig artikel på engelska.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4275880/