Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

FORSKARE FÖRKLARAR: BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ madagaskar

Följ med på en forskningsresa till Madagaskar och få inblick i forskarnas arbete med biologisk mångfald och systematik. Efterarbeta filmen med fokus på biologisk mångfald eller ta in fler faktorer med anspelning på de Globala målen.

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten.

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

Det här är tas upp i filmen

  1. Vardagslivet i Madagaskar.
  2. Olika naturtyper i Madagaskar.
  3. Madagaskars djurliv.
  4. Hur forskare arbetar i fält.
  5. Helt nya upptäckter som gjordes under forsknigsresan 2018.
  6. Vad man gör om man blir magsjuk i regnskogen!

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut ordlistan. Gärna ett exemplar till varje elev, alternativt dela filen till eleverna via er lärplattform.

Välj om fokus i de efterföljande diskussionerna ska vara biologisk mångfald eller om de ska koppla till fler av de Globala målen. Ladda ner och skriv ut diskussionsfrågorna kring det valda temat, eller dela
frågorna via er lärplattform.

Genomförande

Tidsåtgång: filmen tar 12 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Före filmen

Dela ut och gå eventuellt igenom ordlistan.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/03HE09X78A

Efter filmen

Låt eleverna diskutera utifrån frågorna. Beroende på gruppen kan redovisningen ske på olika sätt, muntligt eller skriftligt eller som en del i en senare examination.