Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

FORSKARE FÖRKLARAR: pOPULATIONSDYNAMIK HOS sillgrisslor

Östersjön är ett komplext ekosystem och mer kunskap behövs för att vi ska ta hand om den och samtidigt dra nytta av dess resurser. Forskning om sillgrisslornas överlevnad i Östersjön bidrar till beslutsunderlag kring hur Östersjön bäst ska förvaltas.

Ladda ner dokument för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter pdf-dokumenten.

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

Det här är tas upp i filmen

  1. Vad är en sillgrissla?
  2. Hur man studerar sillgrisslornas överlevnad.
  3. Vad som påverkar sillgrisslornas överlevnad.
  4. Olika framtidsscenarier för Östersjön.
  5. Hur forskningsresultaten påverkar förvaltningen av Östersjön.

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut ordlistan. Gärna ett exemplar till varje elev, alternativt dela filen till eleverna via er lärplattform.

Ladda ner och skriv ut diskussionsfrågorna eller dela dem via er lärplattform.

Genomförande

Tidsåtgång: filmen tar 10 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Före filmen

Dela ut och gå eventuellt igenom ordlistan.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/50HE29R7RK

Efter filmen

Låt eleverna diskutera utifrån frågorna. Beroende på gruppen kan redovisningen ske på olika sätt, muntligt eller skriftligt eller som en del i en senare examination.