Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Måndag–söndag 10–17


  • Huvudmeny

Svensk biodiversitets-datainfrastruktur / Svensk biodiversitetsatlas / GBIF-Sweden

Sammanfattning

Biodiversitets- och ekosystemsforskningen utvecklas för närvarande snabbt genom ökad möjlighet till analys av stora datamängder och i modelleringsprocesser som påverkar hela biota och som avser systemomfattande effekter av miljöförändringar. Svensk biodiver-sitetsdatainfrastruktur / Svensk biodiversitetsatlas (SBDI/BAS) är en forskningsinfrastruktur som tillhandahåller datatjänster och analys-tjänster som ger rika möjligheter till innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. SBDI/BAS kommer också att uppfylla samhälleliga krav på miljöövervakning och bedömning av biologisk mångfald. I SBDI/BAS ingår GBIF-Sweden som är en del av det globala nätverket för dataförsörjning kring biologisk mångfald.

Denna aktivitet bekostas med medel från

Vetenskapsrådet

Naturhistoriska riksmuseet

Partners inom projektet

Naturhistoriska riksmuseet (NRM)

Anders Telenius (Enhetschef, Föreståndare SBDI, GBIF Node Manager)

Fredrik Ronquist (PI, Principal Investigator)

Veronika Johanssonlänk till annan webbplats (Projektkoordinator SBDI)

Manash Shah (Systemarkitetkt SBDI)

Kevin Holston länk till annan webbplats(Handläggare SBDI, Intendent)

Lunds universitet (LU)

Uppsala universitet (UU)

Stockholms universitet (SU)

Linnéuniversitetet (LnU)

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Karolinska Institutet (KI)