Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Svensk biodiversitets-datainfrastruktur / Svensk biodiversitetsatlas / GBIF-Sweden

Sammanfattning

Biodiversitets- och ekosystemsforskningen utvecklas för närvarande snabbt genom ökad möjlighet till analys av stora datamängder och i modelleringsprocesser som påverkar hela biota och som avser systemomfattande effekter av miljöförändringar. Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur / Swedish Biodiversity Data Infrastructure (SBDI) är en forskningsinfrastruktur som tillhandahåller datatjänster och analystjänster som ger rika möjligheter till innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. SBDI kommer också att uppfylla samhälleliga krav på miljöövervakning och bedömning av biologisk mångfald. I SBDI ingår GBIF-Sweden som är en del av det globala nätverket för dataförsörjning kring biologisk mångfald (Global Biodiversity Information Facility).

Denna aktivitet bekostas med medel från

Vetenskapsrådet samt nedanstående partners

Partners inom projektet

Naturhistoriska riksmuseet (NRM)

Karolinska Institutet (KI)

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Linnéuniversitetet (LnU)

Lunds universitet (LU)

Stockholms universitet (SU)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Artdatabanken)

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Umeå universitet (UmU)

Uppsala universitet (UU)