Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bevarandegenetik

Arctic fox (Vulpes lagopus) Photo: Love Dalén

Fjällräv (Vulpes lagopus) Foto: Love Dalén

Sammanfattning

Utrotningshotade arter kan vara utsatta för olika genetiska hot, inklusive låg genetisk variation, inavelsdepression och en ökad frekvens av skadliga genvarianter. Ur ett bevarandeperspektiv är det viktigt att förstå dessa genetiska hot för att kunna uppskatta risken för utrotning. Dessutom är det viktigt att ta reda på graden av genetisk skillnad mellan olika populationer för att kunna utvärdera fördelar och nackdelar med att flytta individer från en population till en annan. Vi arbetar på bred front med bevarandegenetiska frågor hos flera utrotningshotade djur, inklusive sumatranoshörningar, fjällrävar och gorillor.

Flera av våra projekt har som mål att utvärdera de genetiska konsekvenserna av demografiska minskningar genom helgenom-sekvensering av både moderna och ca 100 år gamla prover, där de sistnämnda härrör från tiden innan arten började minska i antal. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att kvantifiera de genetiska hot som som uppstått som en konsekvens av populationsminskningarna, eftersom den gör det möjligt att särskilja förluster av genetisk variation, ökningar i inavelskoefficienter och frekvensen av skadlig genetisk variation som skett nyligen från genetiska förändringar som skett i förhistorisk tid.

Specifika frågor som vi adresserar inkluderar:

  • Hur mycket genetisk variation har gått förlorad, och till vilken utsträckning har inavel ökat, hos utrotningshotade arter under de senaste 100 åren?
  • Finns det stöd för hypotesen att demografiska minskningar i utrotningshotade arter kan leda till genetisk härdsmälta?
  • I vilken utsträckning har sentida minskningar i populationsstorlek lett till ökad divergens mellan populationer?

För mer information, se även http://palaeogenetics.comlänk till annan webbplats

Projektdeltagare vid NRM

Love Dalén (Forskningsledare)

David Díez-del-Molino (Postdoktor)

Nicolas Dussex (Postdoktor)

Johanna von Seth (Doktorand)

Utvalda publikationer

Norén K, Godoy E, Dalén L, Meijer T, Angerbjörn A. 2016. Context-dependent inbreeding depression in a critically endangered canid. Molecular Ecology, 25: 3309-1338.

Xenikoudakis G, Ersmark E, Tison JL, Waits L, Kindberg J, Swenson JE, Dalén L. 2015. Consequences of a demographic bottleneck on genetic structure and variation in the Scandinavian brown bear. Molecular Ecology, 24: 3441–3454.

Tison JL, Blennow V, Palkopoulou E, Gustafsson P, Roos A, Dalén L. 2015. Population structure and recent temporal changes in genetic variation in Eurasian otters from Sweden. Conservation Genetics, 16: 371–384.

Rodriguez R, Ramirez O, Valdiosera CE, Garcia N, Alda F, Madurell-Malapeira J, Marmi J, Doadrio I, Willerslev E, Götherström A, Arsuaga JL, Thomas MG, Lalueza-Fox C, Dalén L. 2011. 50,000 years of genetic uniformity in the critically endangered Iberian lynx. Molecular Ecology 20: 3785-3795.