Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Paradisfåglarnas evolution

Photo: Expert

Wilsonparadisfågel Foto: Serhan Oksay, 2011, CC BY-SA 3.0

Sammanfattning

Familjen paradisfåglar är ett skolboksexempel på hur sexuell selektion kan leda till evolution av spektakulära morfologiska utsmyckningar och komplexa parningsbeteenden. I detta projekt har vi sekvenserat genomen från samtliga arter paradisfåglar med syfte att studera deras evolutionära historia. Förutom att analysera arternas inbördes släktskapsförhållanden, undersöker vi i vilken grad hybridisering har bidragit till familjens spektakulära diversitet. Paradisfåglar som tillhör olika evolutionära linjer delar ibland morfologiska särdrag och hybrider förekommer också mellan avlägset besläktade arter. Hybridisering kan därför ha varit en betydelsefull process under evolutionen av familjens extrema fenotypiska diversitet. I sammarbete med andra forskare använder vi även genomen för att bland annat studera evolution av könskromosomer och för att hitta gener som är under positiv selektion.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet

Projektdeltagare vid NRM

Martin Irestedt, Forskningsledare

Mozes Blom, Postdoktor

Externa projektdeltagare

Alexander Suh, Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi (EBC), Uppsala Universitet

Stefan Prost, Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley