Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Insektsfaunans mångfald

Sammanfattning

Trots mer än 250 år av taxonomisk forskning återstår fortfarande många insektsarter att upptäcka och beskriva, inte bara i tropikerna utan också i Sverige. De flesta av dessa arter är parasitsteklar, flugor eller myggor. Det är för det mesta små och oansenliga insekter som är nedbrytare eller parasitoider, ett slags specialiserade rovdjur. Många av de obeskrivna arterna är vanliga, och spelar förmodligen en viktig roll i våra ekosystem.

I Svenska Malaisefälleprojektet inventerar vi svenska insektsfaunan med tältliknande fällor, som är särskilt effektiva för de dåligt kända grupperna bland parasitsteklar och tvåvingar (flugor och myggor). Resultaten från inventeringen används bland annat för att uppskatta den svenska insektsfaunans storlek och sammansättning. Våra analyser tyder på att det finns tusentals insektsarter kvar att upptäcka i Sverige, varav många sannolikt är tidigare okända för vetenskapen.

Vi studerar också släktskapsförhållanden och beskriver nya arter av dåligt kända insektsgrupper, däribland puckelflugor (Phoridae) och ett par grupper av parasitsteklar (Braconidae: Opiinae och Euphorinae). Vi använder en kombination av genetiska metoder och förenklade beskrivningar för att snabba på det taxonomiska arbetet på de här grupperna.

Vi utvecklar också nya genbaserade metoder för att analysera artsammansättningen i insektsprover från Malaisefällor och liknande insamlingsmetoder. Målsättningen är att kunna artbestämma tusentals individer åt gången genom att använda nya sekvenseringsmaskiner som kan läsa miljontals DNA-strängar samtidigt. På så sätt kan vi dramatiskt effektivisera artbestämningen, vilket öppnar upp nya möjligheter för såväl systematisk och ekologisk forskning som för miljöövervakning.

Länkar

Biosystematics, informatics and genetics of the big four insect orders (http://big4-project.eu/länk till annan webbplats)

Svenska Malaisefälleprojektet vid Station Linné (http://www.stationlinne.se/en/research/the-swedish-malaise-trap-project-smtp/länk till annan webbplats)

Forskningen stöds av Svenska artprojektet och EU

Marie Curie Innovative Training Network ”BIG4: Biosystematics, informatics and genetics of the big four insect orders”

Projektdeltagare vid NRM

Fredrik Ronquist (Professor, forskningsledare)

Dave Karlsson (Doktorand)

Emily Hartop (Doktorand)

Daniel Marquina (Doktorand)

Utvalda publikationer

Stigenberg J, Ronquist F. 2011. Revision of the Western Palearctic Meteorini (Hymenoptera, Braconidae), with a molecular characterization of hidden Fennoscandian species diversity. Zootaxa 3084: 1-95.

Karlsson D, Ronquist F. 2012. Skeletal morphology of Opius dissitus and Biosteres carbonarius (Hymenoptera: Opiinae), with a discussion of terminology. PLoS ONE 32:e32573.

Stigenberg J, Boring CA, Ronquist F. 2015. Phylogeny of the parasitic wasp subfamily Euphorinae and evolution of its host preferences. Systematic Entomology 40: 570–591.

Häggqvist S, Ulefors SO, Ronquist F. 2015. A new species group in Megaselia, the lucifrons group, with description of a new species (Diptera, Phoridae). ZooKeys 512: 89–108.

Häggqvist S. 2016. Charting biodiversity: Scuttle flies and other poorly known insects in Sweden (PhD dissertation). Stockholm University. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-133436.