Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fredrik Ronquist

Fredrik Ronquist

Professor

Kontakt

Tel: 08-51 95 40 94

fredrik.ronquist@nrm.se

Arbetsuppgifter

Utvecklar mjukvara (MrBayes och RevBayes) för Bayesiansk statistisk analys av släktskapsförhållanden (fylogeni), evolution, och biogeografi. Forskar också på systematik, diversitet och evolution hos insekter, främst steklar. Initiativtagare till Svenska Artprojektet, Morphbank och Svenska Malaisefälleprojektet. Engagerad inom internationell biodiversitetsinformatik. Leder också Stiftelsen Station Linné, som driver en forskningsstation på Öland.

Forskningsområde

Min forskning är fokuserad på Bayesianska analyser av problem inom systematik, biodiversitet och evolutionsbiologi. Jag gillar att kombinera utvecklingen av nya algoritmer och analysmetoder med empirisk forskning. Favoritämnen är bland annat historisk biogeografi och evolutionen av gallsteklar och andra steklar.

Jag bidrar till utvecklingen av flera program för Bayesiansk fylogenetisk analys (MrBayes, RevBayes och Rev-språket). Jag var en av initiativtagarna till Svenska Artprojektet (en heltäckande nationell inventering av flora och fauna), Morphbank (en öppen bilddatabas för forskning om biodiversitet) och Svenska Malaisefälleprojektet (den första breda inventeringen av svenska insektsfaunan). Mina doktorander och postdocs bedriver forskning inom beräkningsbiologi, bildanalys, fylogenomik, genetiska analyser av miljöprover och inom insektstaxonomi.

 

Google Scholar

https://scholar.google.se/citations?user=ZyOio_YAAAAJ&hl=sv&oi=ao länk till annan webbplats

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Fredrik_Ronquistlänk till annan webbplats