Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Love Dalén

Love Dalén

Associerad forksare

Kontakt

love.dalen@zoologi.su.se

Arbetsuppgifter

Egen forskning inom populationsgenetik, bevarandegenetik och ancient DNA.

Forskningsområde

Min forskning är inriktad på användning av DNA-teknik för att undersöka ekologi och evolution hos olika arter, samt hur tidigare miljöförändringar olika organismers utbredning och abundans. För närvarande syftar det arbete vi gör i Stockholm till att undersöka hur genetisk variation, struktur och storlek har förändrats över tid, särskilt i samband med förändringar i klimatet under den senaste istiden. Vi arbetar för närvarande med flera projekt på olika ryggradsdjur, till exempel lämlar, mammutar, grottlejon och ripa, där vi använder ancient DNA-teknik för att få tillgång till genetisk information från olika subfossila prover.

Centrum för paleogenetiks hemsida

www.palaeogenetics.comlänk till annan webbplats

För en lista över publikationer

Google Scholar

http://scholar.google.se/citations?user=MrkagkoAAAAJlänk till annan webbplats

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Love_Dalenlänk till annan webbplats