Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Tisdag-fredag 12.15-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Anders Telenius

Anders Telenius

Node Manager GBIF-Sweden

Kontakt

Tel: 08-5195 5129

anders.telenius@nrm.se

Arbetsuppgifter

Enhetschef. Föreståndare för nationella forskningsinfrastrukturen Svensk biodiversitetsatlas (BAS)/Svensk biodiversitetsdatainfra-struktur (SBDI). Organiserar och leder den svenska GBIF-noden inom det internationella nätverket för fri tillgång till information om världens biologiska mångfald (Global Biodiversity Information Facility). Docent i växtekologi, universitetslektor och specialist inom växtpopulationsbiologi och spridningsekologi.

Länkar

http://www.gbif.org/länk till annan webbplats

http://www.gbif.se/portal/#/indexlänk till annan webbplats

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anders_Teleniuslänk till annan webbplats

Google Scholar

http://scholar.google.se/citations?hl=sv&btnA=1&user=lmfyLQkAAAAJlänk till annan webbplats

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/anders-telenius-881959b1?trk=nav_responsive_tab_profilelänk till annan webbplats