Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Anders Telenius

Anders Telenius

Node Manager GBIF-Sweden

Kontakt

Tel: 08-5195 5129

anders.telenius@nrm.se

 

Arbetsuppgifter

Arbetar med strategisk planering och drift av internationella och nationella forskningsinfrastrukturer (GBIF-Sweden m. m.). Projektledning, kommunikation, nätverkande, utredning, handläggning, undervisning, publikkontakt, konferensplanering och -genomförande. Forskare i växtekologi: särskilt populationsdynamik, spridningsbiologi, evolutionära anpassningar. Universitetslektor i ekologi, botanik och naturvetenskapernas didaktik. Har undervisat i ekologi, botanik, floristik, faunistik, biologisk statistik, vetenskapsfilosofi på grund-, fördjupnings, forskarförberedande, och forskarutbildningsnivå. Tidigare Studierektor i ekologi och biologi, och medlem i institutionens ledningsgrupp vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola. Deltagit i en rad sammanhang med inriktning mot samhällsrelaterade frågeställningar/hållbar utveckling inom MaB-programmet, UNESCO).

Fackklubbsordförande och miljöledare.

Länkar

http://www.gbif.org/länk till annan webbplats

http://www.gbif.se/portal/#/indexlänk till annan webbplats

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anders_Teleniuslänk till annan webbplats

Google Scholar

http://scholar.google.se/citations?hl=sv&btnA=1&user=lmfyLQkAAAAJlänk till annan webbplats

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/anders-telenius-881959b1?trk=nav_responsive_tab_profilelänk till annan webbplats