Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Allmänt om insekter

Här finns fakta om insekters indelning och kroppsbyggnad, hur de flyger och med vilken hastighet. Du kan också läsa om insekter som flyttar över stora avstånd likt flyttfåglar.

Geting

Vanlig geting. Foto: Lars-Åke Janzon

Insekterna delas in i 32 större grupper, så kallade ordningar, som i sin tur delas in i lägre enheter. Insekterna är framgångsrika och lever i de flesta miljöer.

Deras storlek och utseende varierar mycket. Kroppslängden är från bara någon millimeter till 33 centimeter, vingbredden från någon millimeter till dryga 30 centimeter hos de största fjärilarna och kroppsmassan från något milligram till 55 gram.

En del är växtätare, andra är rovdjur eller parasiter och vissa är allätare.

Det vetenskapliga namnet insekt kommer från latinets insectum för inskuren, som syftar på den segmenterade kroppen.

Systematik

Rike: Animalia
Stam: Arthropoda
Understam: Hexapoda
Klass: Insecta
Systematik

Litteraturtips

Det finns en väldigt mycket litteratur om insekterna, här är några exempel:

Anonym, 1967, Insekter som hobby (När.var.hur.serien)
Brink, P., 1963, Ryggradslösa djur 2, Insektsartade I. I: Hanström, B. (Red.), Djurens värld. En populärvetenskaplig framställning av djurens liv. Band 2: 272-536.
Brink, P., 1964, Ryggradslösa djur 3, Insektsartade II. I: Hanström, B. (Red.), Djurens värld. En populärvetenskaplig framställning av djurens liv. Band 3: 1-562.
Chinery, M., 1988, Insekter i Europas. (Stockholm)
Göransson, G., 2001, Mina insektsvandringar (Stockholm)
Hanström, B. (Red.), 1965, [Litteratur och register till Brink 1963 & 1964], Djurens värld. En populärvetenskaplig framställning av djurens liv. Band 4: 641-643, 645-692.
Landin, B.-O., 1964, Insekter i färg (Stockholm)
Lindroth, C. H., 1967, Entomologi (Biologi del 7) (Stockholm)
Lindroth, C. H., 1993, Våra skalbaggar och hur man känner igen dem. (Stockholm - Fältbiologerna)
Sandhall, Å.,1973, Småkryp. Fjärilar, sländor, skalbaggar, snäckor m.m. (Stockholm)
Tullgren, A. & Wahlgren, E., 1920-1922, Svenska Insekter - en orienterande handbok vid studiet av vårt lands insektfauna. (Stockholm).