Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Spindeldjur

Visste du att fästingen hör till spindeldjuren? Här finns fakta om fästingar, dammkvalster, getingspindel och klokrypare.

De nutida spindeldjuren indelas i tolv ordningar, bland andra spindlar, skorpioner, klokrypare och kvalster. Fästingar ingår i underordningen höftkvalster. Spindeldjuren omfattar över 85 000 kända nu levande arter och är liksom insekterna en klass inom leddjuren.

Spindeldjur har kroppen delad i framkropp och bakkropp, till skillnad mot insekter (och mångfotingar) som har tredelad kropp. Kroppens längden varierar från under en millimeter hos vissa kvalster till cirka 20 centmeter hos vissa skorpioner. Ett annat kännetecken är att de har fyra benpar. Annars är kroppens form mycket varierad. Spindeldjur saknar antenner och har två till 12 orörliga punktögon.

Fästing och klokypare

Blodstinn fästing och klokrypare. Foto: Lars-Åke Janzon, Bert Gustafsson

Med undantag av vattenspindel och en del kvalster lever spindeldjur på land och finns på alla kontinenter (men i kontinentala Antarktis lever bara kvalster). Spindlar och kvalster är de artrikaste och mest utbredda grupperna.

Alla spindeldjur spinner inte trådar, det kan bara klokrypare, spindlar och vissa kvalster göra. Skorpioner, klokrypare, spindlar och några kvalster producerar gift som används för att förlama bytesdjur.

Läs mer

Giftiga djur