Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Skalbaggar

Visste du att en tredjedel av världens alla djur är skalbaggar? Här kan du lära dig mer om skalbaggar och läsa om dykare och ollonborrar.

Skalbaggar är den mest artrika ordningen inom insekterna med cirka 350 000 kända arter. Faktiskt är ordningen den mest artrika inom hela djurriket – en tredjedel av alla djur är skalbaggar. I Sverige finns det ungefär 4 400 kända arter. Skalbaggar finns över hela världen och förekommer i alla miljöer på land, i sötvatten och till och med i havens kustvatten.

Skalbaggarna uppvisar stora skillnader i sin kroppsform, medan vissa arter är långsträckta och nästan linjeformade är andra nästan runda. Även storleken varierar mycket, från 0,3 millimeter till åtminstone 16 centimeter långa. De tyngsta skalbaggarna kan väga så mycket som 100 gram.

Dykarbagge

Dykare. Foto: Bert Gustafsson

Inom skalbaggarna finns allt från rena växtätare, över asätare till rovdjur. En del skalbaggar räknas som skadedjur och kan ställa till stora problem för oss människor. Till exempel är coloradobaggen ett skadedjur på potatis. Inom skogsbruket är snytbaggen, som dödar stora mängder gran- och tallplantor, ett stort problem. Men å andra sidan har flera rovskalbaggar använts för biologisk bekämpning, till exempel jordlöpare och nyckelpigor.