Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Insekter – indelning

I denna tabell ser du insekternas ordning, svenska namn, vetenskapliga namn, namnförklaring och eventuell kommentar.

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Namnförklaring*

Kommentar

Urinsekter - Enthognatha

 

 

 

Hoppstjärtar

Collembola

kolla (g) = klister; embole (g) = kasta

-

Trevfotingar

Protura

pro (l)= framför; oura (g) svans.

Urinsekter

Larvborstsvansar

Diplura

diploos (g)= dubbel; oura (g) = svans.

-

Äkta insekter - Insecta

 

 

 

Hoppbortssvansar

Archaeognatha


-

Silverborstsvansar

Zygentoma


-

Dagsländor

Ephemeroptera

ephemeros (g)= lever bara en dag; ptero (g) = vinge; syftar på den vuxna sländan som bara lever en dag

Har ett subimago stadie

Trollsländor

Odonata

odonto (g) = tand(ad); ptero (g)= vinge; tand syftar på rovdjurets käkar hos både larven och den vuxna sländan

Trollsländor, flicksländor, jungfrusländor

Kackerlackor

Blattodea

blatta (l) = kackerlacka

-

Bönsyrsor

Mantodea

mantis (g) = spåman, sierska; syftar på de lyftade frambenen påminnande om knäppta till bön

Rovskräckor Inga svenska arter.

Termiter

Isoptera

iso (g) lika; ptero (g) = vinge

Inga svenska arter

Jordlöss

Zoraptera

zoros (g) = ren; ptero (g)= vinge

Inga svenska arter

Bäcksländor

Plecoptera

= ; ptero (g) = vinge

-

Spinnfotingar

Embioptera

embios (g) = för livet, långt liv; ptero (g) = vinge

Inga svenska arter

Syrsbortssvansar

Notoptera

notos (l) = märke; ptero (g) = vinge

Inga svenska arter

Hopprätvingar

Orthoptera

orthos (g) = rät; ptero (g) = vinge

Gräshoppor, vårtbitare och syrsor.

Spökskräckor

Phasmida

phasma (g) = spöke, uppenbarelse; syftar på djuren sätt att försvinna i vegetationen

Vandrande pinnar och vandrande blad. Inga svenska arter.

Tvestjärtar

Dermaptera

derma (g) = skinn, dölja; ptero (g) = vinge; syftar på de dolda ihopvikta flygvingarna

-

Stövsländor

Psocoptera

psocus (nl) = släkte av boklöss; ptero (g)= vinge

-

Löss

Phthiraptera

phtheir (g) =lus; ptero (g) = vinge.

-

Tripsar

Thysanoptera

thysanos (g) = frans, tofs; ptero (g) = vinge

-

Halvvingar

Hemiptera

hemisys (g) = halv; ptero (g) = vinge; syftar på att ena vingparet är täckvingar, medan det andra är flygvingar

-

Skalbaggar

Coleoptera

koles (g) = skal; ptero (g) = vinge; syftar på de hårda täckvingarna

-

Vridvingar

Strepsiptera

streptos (g) = vriden; ptero (g) = vinge;

syftar på att vingarna var vridna hos det första beskrivna exemplaret, på grund av torkning Främre vingparet ersatt av svängkolvar.

Steklar

Hymenoptera

hymen (g) = membran; ptero (g) = vinge; syftar på de membranliknande vingfälten

-

Nätvingar

Neuroptera

neuron (g) = nerv, sena; ptero (g) = vinge; syftar på de kraftiga vingribborna

-

Vattennätvingar

Megaloptera


-

Halssländor

Raphidioptera


-

Näbbsländor

Mecoptera

mekos (g) = längd; ptero (g) = vinge.

-

Nattsländor

Trichoptera

trix, thicho (g) = hår; ptero (g) = vinge

-

Fjärilar

Lepidoptera

lepis (g) = fjäll; ptero (g)= vinge; åsyftar vingfjällen.

Dagfjärilar, nattfjärilar, småfjärilar.

Tvåvingar

Diptera

di (g) = två; ptero (g) = vinge; åsyftar att de har bara två vingar

Flugor och myggor

Loppor

Siphonaptera

sipho (l), siphon (g) = rör; ptero = vinge (g); åsyftar röret med vilket de suger blod

-

* Vissa namn har inte gått att härleda innebörden av.

(g) = grekiska, (l) = latin, (nl) = nylatin

Källar: Brown, R. W., 1991, Composition of Scientific Words. A manual of methods and a lexicon of materials for the practice of logotechnics.. (Washington, Smithsonian Institution Press)

Namnförklaring

Det vetenskapliga namnet insekt kommer från latinets insectum för inskuren, åsyftande den segmenterade kroppen.

Systematik:

Rike: Animalia
Stam: Arthropoda
Understam: Hexapoda
Klass: Insecta
Systematik