Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Flugor och myggor

Här kan du läsa allmänt om flugor och myggor samt hitta fakta om daggflugor, lusflugor och malariamyggor.

Fluga

Fluga. Foto: Lars-Åke Janzon

Flugor och myggor är insekter och utgör tillsammans ordningen tvåvingar.

Flugor

Flugor finns i hela världen och omfattar uppåt 100 000 arter. I Sverige finns det ungefär 4 500 olika arter. Flugor har antenner med mycket få leder, ofta är de korta. Husflugor blir 7‑8 millimeter långa och känns igen på de fyra ränderna på ryggen. Husflugan kan bara äta flytande föda och spottar därför ut saliv på sin mat innan den snabbt suger upp allt blött med sin snabel. Saliven och de håriga fötterna kan sprida sjukdomar eftersom flugor äter det mesta från sockerbitar till sår och avföring. Till flugorna hör bland annat köttflugor, spyflugor, bromsar och daggflugor.

Myggor

Myggor finns liksom flugor i hela världen i många olika land- och vattenmiljöer. Man känner till över 30 000 olika arter, varav cirka 2 500 i Sverige. Myggor har antenner med många leder, ofta är de långa. De har vanligen slank kropp med långa smala ben, men det finns en del, till exempel knott, som är mer kompakta och fluglika. Svidknott är minst med en kroppslängd på cirka 1 millimeter och störst är storharkranken som kan bli 60 millimeter.

Vanlig stickmygga är en art många av oss träffat på. hanarna dricker nektar från blommor medan honorna ger sig på människor och andra varmblodiga djur för att dricka blod. När honan stuckit sitt vassa sugrör genom huden sprutar hon in en vätska som hindrar blodet från att stelna. Det gör det lättare för henne att suga i sig blodet, men för oss människor gör vätskan att det kliar. Honan behöver blodet för att kunna lägga ägg. det gör hon i vattenpölar och diken, där också mygglarverna lever. Förutom stickmyggor är det knott och svidknott som suger blod.

Vissa myggor sprider sjukdomar som malaria och gula febern. Andra, till exempel bladlusgallmygga, kan användas vid biologisk bekämpning av skadeinsekter.