Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ejder

Ejder, Somateria mollissima, återkommer i andra halvan av mars.
Ejder

Ejder ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

En av våra största dykänder där hanen, gudingen, känns igen på sin vita dräkt med svart hätta, svarta kroppssidor och akterparti och klargrön nackfläck. Honan är helt brunspräcklig. Ejder är en karaktärsfågel för så gott som alla kuster, där den är lokalt allmän. Den svenska populationen uppskattas till 270 000 par.

Ejdrarna flyttar till södra Östersjön, vattnen kring de danska öarna och till viss del till Nordsjön. Många av hanarna flyttar redan under sommaren, medan honorna flyttar under förhösten och merparten av ungfåglarna i oktober. Vårsträcket sker i slutet av mars–början av april.

Högsta kända ålder är 37 år och 10 månader.

Litteraturtips


Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.