Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Grå flugsnappare

Återkommer i första halvan av maj
Tyvärr saknas bild och ljud för grå flugsnapparen.

Grå flugsnappare,

Muscicapa striata


Grå flugsnappare är en tämligen anonym fågel som inte gör mycket väsen av sig. Det är vår största flugsnappare, och den har proportionellt längre vingar och är något längre i kroppsformen än våra övriga flugsnappare. Hela ovansidan är jämnfärgat gråbrun med längsstreckad hjässa. Undersidan är smutsvit med svaga streck på bröstet. På vingen finns antydan till ljust vingband. Näbben är platt och bred vid basen där det även finns kraftiga borst, som antagligen underlättar infångandet av insekter. Sången är diskret och lågmäld varför den många gånger förbises. Locklätet är ett vasst men tunt ´zri´, och sången består oftast av att locklätet upprepas 3-4 gånger.

Grå flugsnappare sitter gärna på strategiska utkiksplatser varifrån den gör kortare eller längre utfall för att fånga flygande insekter. Den finns gärna i människans närhet, men den finns även i lövskog och på torra marker med mo och tall. Den är allmän och finns över hela landet utom i den norra delen av fjällkedjan.

Grå flugsnappare flyttar söderut i slutet av augusti, och den flyttar långt. Till övervintringsområdet som finns i Afrika, från söder om ekvatorn ner till Sydafrika, tar det cirka 3 månader att komma. Några kommer i början av maj, men de flesta återvänder till Sverige i andra halvan, och de blir kvar i 3 månader innan de ånyo flyttar söderut.

Högsta kända ålder är 11 år.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet
Litteraturtips:
Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.