Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ladusvala

Återkommer i andra halvan av april
Ladusvala

Ladusvala ur samlingarna. Foto: Staffan Waerndt

Ladusvala,

Hirundo rustica


Ladusvala är vår största svala, och den har mörk, ibland delvis blåskimrande, ovansida och ljus undersida. Pannan och strupen är mörkt röda, och de yttre stjärtpennorna är kraftigt förlängda. När den i flykten breder ut stjärten kan man se vita, längsgående fläckar en bit in från spetsen. Ladusvala finns i hela landet utom längst upp i norr. Den är framför allt knuten till jord- och lantbruksbygder, och den häckar oftast i gårdar där det finns kreatur. Men den finns även nära vatten, och då häckar den gärna i båthus.

Ladusvalor flyttar långt, ända ner till Sydafrika, och avflyttningen från Sverige sker från augusti till början av oktober. Merparten av ladusvalorna återvänder i maj, men några kommer redan i slutet av april.

Högsta kända ålder är 11 år och 1 månad.

Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet
Litteraturtips:
Staav, R. & Fransson, T., 2007. Nordens fåglar. Prisma, Stockholm.