Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Spillning

Spillning utgör ett påtagligt bevis på att ett djur varit där. Har man dessutom har tur att se djuren på plats, så kan man se vilka spår de gör och lära sig hur de ser ut tills nästa gång man kommer ut.

Spillning av djur är kan man finna året runt och på skiftande ställen. Exempelvis kan man finna dessa spår på djurets stigar i skogen under sommaren, eller på skarsnön invid prydnadsbusken i trädgården en vacker vintermorgon.

Man bör komma ihåg är att spillningen förändras med tiden. Den kan den torka vid värme och bli ljusare i färgen, regn och väta kan å andra sidan göra den mörkare igen.

Även olika föda kan göra att spillning av samma art har olika färg, exempelvis sommar- och vintertid. Men man kan även i själva spillningen se vad djuret ätit.

Harspillning.

Foto: Ulf Carlberg.

Harar

Utseende: Kulformade.

Färg: Ljusbruna eller gulbruna (vinter), från mörkbruna till svarta (sommartid)

Diameter: 15 - 20 mm.

Harpärlorna finns särskilt på harens matplatser, ofta i små högar. Skogsharens och fältharens spillning är väldigt lika.

Vinterspillning från rådjur - vuxet och ungt.

Vinterspillning. Foto: Ulf Carlberg.

Rådjur

Utseende: Vinterbollarna är cylindriska, nästan klotformade, och ofta är ena änden rundad och den andra spetsig. Sommarspillningen avges ofta i sammanhängande klumpar.

Färg: Svart eller mörkbrun.

Längd: 10 - 14 mm.

Bredd: 7 - 10 mm.

Spillningen avges ofta i högar på matplatserna, men även under gång.

Litteraturtips

Aronson, Å och Eriksson, P., 1990, Djurens spår och konsten att spåra. En fälthandbok.

Bang, P. & Dahlström, P., 2011, Spårboken - Spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar, 9:e uppl

Bjärvall, A. & Ullström, S., 2010, Däggdjur i Sverige.