Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Djurspår sommartid

Spår efter våra djur i naturen kan vara allt från tydliga avtryck i lera till svaga spår i lös sand, eller så flyktiga som våta avtryck på en torr sten eller planka. Här hittar du spår och fotavtryck från de vanligaste däggdjuren.

Om du har tur att se djuren så är det roligt att passa på att titta på vilka spår de gör och lära sig känna igen dem.

Bäver

Bäverar lämnar oftare spår i form av av fällda träd och gnagspån, än fotavtryck. Ibland har den inte hunnit fälla trädet helt och hållet under natten, och återkommer natten därpå för att färdigställa arbetet.

Gnagspån. Foto: Ulf Carlberg
Spår av hare.

Hare

Fram- och baktassarna är ungefär lika stora.

Längd: 5,0 - 6,0 cm.


Bredd: 3,0 - 3,5 cm.

Spår av grävling.

Grävling

Fram- och baktassarna är ungefär lika stora.

Längre klor på framtassen, samt två små bakre trampdynor

Längd: 5,0 - 7,0 cm.

Bredd: 3,5 - 4,0 cm.

Spår av räv.

Räv

Fram- och baktassarna är ungefär lika stora.

Längd: 5,0 cm.

Bredd: 4,0 - 4,5 cm.

Spår i sand av rådjur.

Rådjur

Höger framfot (vänster) och höger bakfot (till höger).

Längd: 4,5 cm.

Bredd: 3,0 cm.

Eftersom rådjuret saknar framtänder i överkäken så sliter eller repar det av växterna med ett litet ryck med hjälp av de kraftiga kindtänderna, och en ojämn yta uppstår på växtresterna. På sly blir det en tofsliknande skäryta.

Hos haren med sina skarpa framtänder får snittytan en skarp kant.

spår av dovhjort.

Dovhjort

Framfot (till vänster) och bakfot (till höger).

Längd: 5,0 - 8,0 cm.

Bredd: 3,5 - 5,0 cm.

Dovhjorten är ett inplanerat djur, som kan ströva mer eller mindre fritt i Sverige. Även om de och rådjuren har olika ekologiska nischer som händer det att de passerar varandra. Men att skilja på ett spår av ett stort rådjur och en liten dovhjort i snön är närmast omöjligt.

Spår av älg.

Älg

Framfot och bakfot tämligen lika.

Längd: 13,0 - 15,5 cm.

Bredd: 10,5 - 13,0 cm.

Läs mer

Spår i snö
Spår efter fåglar

Litteraturtips

Aronson, Å och Eriksson, P., 1990, Djurens spår och konsten att spåra. En fälthandbok.

Bang, P. & Dahlström, P., 2011, Spårboken - Spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar, 9:e uppl

Bjärvall, A. & Ullström, S., 2010, Däggdjur i Sverige.