Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Hovdjur

Här kan du läsa om skillnader mellan rådjur och dovhjort, och få tips på vad man kan göra vid ovälkomna rådjursbesök i trädgården.

Hovdjur, ungulater, är ett sammanfattande namn på de däggdjur som har hovar eller klövar på fötterna. De knappt 200 nu levande arterna varierar i storlek från cirka 0,45 meter till 4,7 meter i längd. Hovdjuren delas upp i partåiga hovdjur och uddatåiga hovdjur.

Partåiga hovdjur

Partåiga hovdjur har ett jämnt antal tår, två eller fyra stycken, och kallas också klövdjur. Hit hör flera vanliga husdjur, som svin, nötboskap, kameldjur, get och får. Andra grupper är giraffdjur, hjortdjur och flodhästar. Dessa djur äter huvudsakligen växter och flera av grupperna är idisslare, som med hjälp av en avancerad matsmältningsapparat och mikroorganismer kan tillgodogöra sig cellulosa från växtcellerna.

Faktiskt hör valarna utvecklingshistoriskt sett också till de partåiga hovdjuren. Valarna härstammar från ett landlevande hovdjur men har anpassat sig till ett liv i vatten. Läs mer om tumlare och andra valar.

Rådjur

Rådjuret hör till hjortdjuren. Foto: Lars-Åke Janzon

Uddatåiga hovdjur

Uddatåiga hovdjur har som namnet antyder ett ojämnt antal tår. Ordningen omfattar familjerna hästdjur, noshörningar och tapirer. Gemensamt är att fotens mittlinje går genom tredje tån, som därför är den största. Hos nutida hästdjur är det också den enda kvarvarande tån. Alla uddatåiga hovdjur är anpassade för att äta växter och har muskulösa läppar som används för att riva av födan.