Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Gryt: Räv och grävling

När man hittar ett gryt i skogen kan det vara svårt att avgöra om det är från räv eller grävling, eller om det är bebott eller obebott. I vissa sällsynta fall kan både räv och grävling bebo samma gryt, om det är tillräckligt stort.

Rävtass

Höger bakfot, längd ca. 4 cm.

Räv

Vulpes vulpes

Rävar är vakna året runt, varför spår utanför grytet kan ses under hela året, i sanden eller i snön.

Boets placering

Grytets grävs ut bland stenrösen eller i bergshålor, under trädrötter, sandiga slänter. När räven gräver ut nya hålor så sprides den bortskyfflade sanden ut likt en solfjädersformat mönster. Gryten kan bli upp till 100 år gamla.

Ungar

Räven föder 5-9 ungar i april-maj. De leker ofta utanför boet varför vegetationen kan trampas ned.  Familjen håller samman till september.

Matrester

Rävar lämnar mycket matrester kvar kring boet, som lämningar från fågel, hare, rådjur, tamkatt med mera.

Systematik

Rike: Animalia
Stam: Chordata
Klass: Mammalia
Ordning: Carnivora
Familj: Canidae
Släkte: Vulpes

Grävlingstass.

Höger bakfot, längd ca. 5 cm. Framfoten har längre tår och klor, samt två små bakre trampdynor.

Grävling

Meles meles

Grävlingen går i vintersömn från sena hösten till mars-april. Vid blidväder kan den vakna upp och gå ut för att leta föda. Men oftast ligger den och sover under vintern varför inga spår lämnas kring grytet då.

Boets placering

Grytets grävs ut under stenblock eller torra sluttningar. Ibland kan grävlingen använda sig av gamla rävgryt.

När grävlingen gräver ut sina hålor blir det en grundare eller djupare fåra i marken. Grävlingen klär grytets insida med torrt gräs, torra löv eller mossa. Rester av dessa kan finna utanför öppningen. Gryten kan bli hundratals år gamla.

Ungar

Grävlingen föder 2-3 ungar i mars. Familjen håller samman till september-oktober.

Toalettgropar

Kring grytet finns ofta toalettgropar, öppna små hål med spillning.

Systematik

Rike: Animalia
Stam: Chordata
Klass: Mammalia
Ordning: Carnivora
Familj: Mustelidae
Släkte: Meles

Litteraturtips

Aronson, Å och Eriksson, P., 1990, Djurens spår och konsten att spåra. En fälthandbok.

Bang, P. & Dahlström, P., 2011, Spårboken - Spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar, 9:e uppl

Bjärvall, A. & Ullström, S., 2010, Däggdjur i Sverige.

Curry-Lindahl, K., 1965, Djuren i färg. Däggdjur - kräldjur - groddjur. (Stockholm)