Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tumlare och andra valar

Tumlaren är den enda valen som förekommer regelbundet i svenska vatten. Andra valarter kan komma på tillfälligt besök i Sverige.

Tumlare. Foto: Anna Roos

Tumlare. Foto: Anna Roos

Valar är en grupp däggdjur med cirka 90 nutida arter som delas in i bardvalar och tandvalar.

Valarna har utvecklats från landlevande hovdjur och deras närmaste släkting är troligen flodhästar. Idag är valar helt anpassade till ett liv i vatten och finns i alla hav över hela jorden, några arter även i stora floder.

Deras kroppsform är spolformad och fenorna påminner om fiskarnas. Däremot andas valarna med lungor och inte med gälar. De kan vara mycket länge under vattnet men måste då och då upp till ytan för att andas luft.

Tumlare

Tumlaren är en av de minsta valarna och har en stor utbredning. Den förekommer i norra Atlanten och norra Stilla Havet, samt även i Svarta havet.

I svenska vatten finns tumlare främst på västkusten. I Östersjön finns en liten population som är akut hotad.

Mer om tumlare

Bardvalar

Bardvalar saknar tänder och har istället barder, fransiga hornskivor som hänger ned från överkäken. Barderna används för att sila födan som består av krill och andra smådjur eller fisk.

Världens största djur, blåvalen, väger 150 ton och är en bardval. Gruppen omfattar totalt ca 14 arter, utöver blåval till exempel sillval, vikval, knölval och nordkapare. Arterna är fördelade på fyra familjer och tre av dessa är mycket stora, från cirka 11 till 30 meter långa.

Flera arter är starkt utrotningshotade som ett resultat av den intensiva valfångsten som pågick fram till mitten av 1900-talet, då fångstbegränsning av stora valar började införas.

Knölval

Knölvalen tillhör gruppen barvalar. Foto: Thomas Lyrholm

Tandvalar

Till tandvalarna räknas bland annat floddelfiner, delfiner (inklusive späckhuggare) och kaskeloter. Gruppen omfattar närmare 80 arter.

Till skillnad från bardvalar har de tänder, fler än hos andra däggdjur, och inte barder. Tandvalar livnär sig av fisk och bläckfisk och de tar genomgående större byten än bardvalar.

Med undantag av kaskelot har tandvalar inte jagats i kommersiellt syfte i lika stor omfattning som bardvalar. Några arter fångas dock fortfarande på traditionellt sätt på norra halvklotet, framför allt grindval, narval och vitval.

Späckhuggare.

Späckhuggaren är en tandval. Foto: Thomas Lyrholm

Valar i Sverige

Den enda valen som förekommer regelbundet i svenska vatten är tumlaren. Men varje år kommer det  in enstaka rapporter om andra valarter som är på tillfälligt besök i svenska vatten. Det gäller framför allt delfiner på västkusten.

Har du sett tumlare eller val?

Observationer av tumlare vill vi gärna veta mer om. Enheten för miljögiftsforskning arbetar bland annat med tumlare och vill veta mer om vad du sett.

Tumlare - forskning och rapportering

Andra valar - valar.se

Om du är intresserad av observationer av andra valar kan du titta på valar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en tjänst från Naturhistoriska i Göteborg. Där kan du dels ta del av observationer, dels rapportera egna.