Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Thomas Mörs

Förste intendent.

Kontakt

Tel: 08-519 551 07
E-post: thomas.mors@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Dipl.-Geol. University of Bonn, 1990

Dr. rer. nat. University of Bonn, 1994

Docent Uppsala University, 2002

Ansvarsområden

Jag ansvarar för kureringen av enhetens samlingar av fossila vertebrater, lånehantering och tar hand om gästforskare. Jag föreläser i paleontologi vid Stockholms universitet och är docent i paleontologi och historisk geologi vid Uppsala universitet.

Forskningsområde

Jag är vetebratpaleontolog och huvudsakligen intresserad av evolution och fylogeni hos kenozoiska (50 till 2.5 miljoner år gamla) däggdjur, deras släktskap (systematik), deras rumsliga och geografiska utbredning (biostratigrafi, paleobiogeografi) samt deras paleoekologi.

Jag är intresserad av evolutionen av bävrar under epoken miocen, för 23 till 15 miljoner år sedan. Projektet fokuserar på biodiversiteten och förhållanden inom familjen Castoridae från Europa, östra Asien och Nordamerika. I motsats till nulevande bävrar var de fossila bävrarna inte enbart semi-akvatiska, de bebodde olika ekosystem och miljöer och varierade i kroppsstorlek från hamster till svartbjörn. Forskningen utförs i samarbete med forskare från Tyskland, Japan, Sverige och USA.

Ett annat forskningsintresse är biodiversiteten i 50 till 2.5 miljoner år gamla vertebratfaunor från Tyskland. Projektet undersöker i huvudsak systematik och paleoekologi bland sötvattensfiskar, amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur, med fokus på det optimala klimatläget i mitten på epoken miocen för 15 miljoner år sedan då jättegrodor och jättesalamandrar, alligatorer, kameleonter, kobror, korallormar, tropiska fåglar, pungråttor, primater och tropiska gnagare levde i centrala Europa. Den här forskningen bedrivs i samarbete med kollegor från Tyskland, Italien, Sverige och Schweiz.

Min forskning i Antarktis stöds av Polarforskningssekretariatet

Andra professionella roller

  • Medlem i German Subcommission on Tertiary Stratigraphy, 1997 –
  • Medlem i redaktionen för Senckenbergiana lethaea, 2006 – 2008
  • Medlem i redaktionen för Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2008 –
  • Vicepresident i Paläontologische Gesellschaft, 2009 – 2011
  • Sektionsredaktör för Paläontologische Zeitschriftlänk till annan webbplats, 2016 –
  • Svensk nationell representant i Scientific Committee on Antarctic Sciences (SCAR), Science Group Geo, 2017 – 2023