Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Upphandling och inköp

Vi väljer så långt det är möjligt varor och tjänster som prioriterar resurssnålhet, kretsloppsanpassning och som följer regelverket inom vår miljöcertifiering.

Bild på blomma

Foto: Louise Tenn

Ett effektivt miljöledningssystem är en förutsättning för att en leverantör ska kunna bli upphandlad av oss. Det kan också vara den extra fördel som väger över när vi fattar beslut.

Krav på leverantörer

När vi ingår samarbeten ställer vi samma krav på våra leverantörer som vi gör på oss själva och vi gör miljöbedömningar av leverantörerna inför varje upphandling.

  • Entreprenörer och uppdragstagare måste kunna utföra sitt arbete i enlighet med museets egna miljörutiner.
  • Varje leverantör får redovisa sin miljöpolicy.

Om en upphandling eller ett inköp kan innebära en möjlig miljöpåverkan måste detta motiveras noga och beslutet ska noteras.

 

Bård med naturtema