Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Organisation och ledning

Under överintendenten finns tre avdelningar: Forskning och samlingar, Publik verksamhet samt verksamhetsstöd.

Inom de tre avdelningarna finns sammanlagt 14 enheter.

Naturhistoriska riksmuseets organisationsschema. Organisationen beskrivs i texten på sidan.

Under Avdelningen för forskning och samlingar (FA) finns enheter för: bioinformatik och genetik (BIO), botanik (BOT), miljöforskning och -övervakning (MFÖ), zoologi (ZOO), geovetenskap (GEO) samt paleobiologi (PAL).

Under Avdelningen för publik verksamhet (PA) finns enheter för: utbud (UTB), kommunikation (KOM) samt värdskap (VÄR).

Under Avdelningen för verksamhetsstöd finns enheter för: IT-stöd (ITS), personalfrågor och kompetensförsörjning (POK), ekonomiredovisning och ekonomistyrning (EES), samordning, utredning och förvaltning (SUF) samt drift, säkerhet och lokaler (DSL).

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är myndighetens övergripande grupp för utformning av långsiktiga strategier, inriktning av verksamhet och organisation samt samordning av gemensamma insatser.

I gruppen ingår:

  • Lisa Månsson, överintendent
  • Pär Rådling, chef avdelningen för verksamhetsstöd
  • Sebastian Kvist, chef för avdelningen forskning och samlingar
  • Gundela Pettersson. chef avdelningen för publik verksamhet

Sök personal

Letar du efter någon som arbetar på museet?
Sök bland våra medarbetare