Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samverkansparter

Naturhistoriska riksmuseet samverkar med en rad olika organisationer i olika former. Här hittar du några exempel.

Centralmuseernas samarbetsråd samråder i gemensamma frågor.

PRE-MAL är en svensk arbetsgrupp som arbetar med skadedjursbekämpning i natur- och kulturhistoriska samlingar.

Museets stöder en rad internationella projekt, som SYNTHESYS och GBIF.

Riksmusei Vänner är museets vänförening sedan 1925.

Museet ligger mitt i Nationalstadsparken. Därför är det naturligt för oss att samverka med Länsstyrelsen i Stockholm, som samordnar arbetet med att utveckla parkens värden.